profil

Gradacja

poleca 91% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Gradacja-szybki wzrost liczebności populacji danego gatunku, prowadzący do masowego pojawienia się tego gatunku na określonym obszarze
Metody zwalczania szkodników:
Chemiczna- stosowanie pestycydów czyli środków ochrony roślin(herbicydy- owady, insektocydy ? insekty, ferbicydy- grzyby
Agrotechniczna- stosowanie płodozbiorów
Stosowanie nawozów w czasie dojrzewania roślin
Metoda biologiczna- wprowadzenie organizmu wprowadzenie organizmu odżywiającego się szkodnikami- biedronka zjadająca mszyce
Preparaty odstraszające: zwrotycza odstrasza gryzonie, kwiat lawendy odstrasza mole
Metoda genetyczna- uzyskanie odmian które są odporne na szkodniki
W przyrodzie panują 2 typy oddziaływań
Antagonistyczne gdzie populacja jednego gatunku działa na szkodę drugiego
Nieantagonistyczne kiedy obie bądź jedna populacja czerpie korzyści
Stosunki nieantagonistyczne
Konkurencja- populacje rywalizują o zasoby środowiskowe np.: roślina w lesie o światło ,roślinożercy o pokarm
Protokooperacja to podobnie jak mutalizm oddziaływanie oparte na obustronnych korzyściach.
Mutalizm jest to rodzaj oddziaływania nieantagonistycznego populacji dwóch gatunków, które przynosi korzyść każdej z nich. Nie mogą one żyć oddzielnie
Konensalizm to oddziaływanie, które przynosi korzyści populacji jednego gatunku a nie wywiera wpływu na populację drugiego. Związek ten dotyczy najczęściej pożywienia ?jeden z gatunków towarzyszy przy stole
Drapieżnictwo występuje gdy populacja jednego gatunku działa na szkodę populacja drugiego i nie może bez niego żyć np.: pająk- pajęczyna, wilki- organizacja w stadzie, węże- jad
Pasożytnictwo polega na tym ze jeden z organizmów żyje kosztem drugiego a wiec korzyści są jednostronne
Żywiciel pośredni- żywiciel w którym rozwija się postać larwalna pasożyta np.: dla tasiemca nieuzbrojonego krowa a dla uzbrojonego świnia
Żywiciel ostateczny- rozwija się w nim postać dorosła dla tasiemców jest nim człowiek
Mutalizm- stosunek obustronnie korzystny nieodzowny np.: porosty współ życie glona z grzybem
Rośliny motylkowe-bakterie azotowe
Korzenie drzewa ze strzępkami grzyba
Protokopelacja - stosunek obustronnie korzystny może trwać okresowo np.: rak pustelnik z ukwiałem
Konensalizm ? współbiesiadnictwo stosunek dla jednej populacji korzystny a dla drugiej obojętny np.: różanka składająca ikrę do skrzeli małża.
Biocenoza - zespół populacji roślinnych i zwierzęcych powiązanych wzajemnie zależnościami np.: biocenoza lasu to: wszystkie organizmy żyjące w lesie
Biocenoza jest reprezentowana przez 3 grupy organizmów
Producenci rośliny zielone tworzące materię organiczną (cukry, białka, tłuszcze, witaminy)materii nieorganicznej (woda, sole, CO2)przy udziale energii słonecznej
Konsumenci- organizmy cudzożywne
Reducenci ? (destruenci) rozkładają materie organiczna na nieorganiczną, grzyby i bakterie
Organizmy w biocenozie powiązane są siecią zależności pokarmowych (troficznych)możemy je przedstawić w postaci piramidy pokarmowej lub łańcucha pokarmowego

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty