profil

Oddziaływania między populacjami

poleca 85% 690 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Oddziaływania między populacjami:
1. Neutralne.
Żaden organizm nie ponosi strat, ani korzyści, ich nisze w żaden sposób nie pokrywają się.
Przykłady:
· Mucha domowa i dżdżownica
· Niedźwiedź polarny i słoń afrykański
2. Antagonistyczne.
Przynajmniej jedna z populacji ma straty, natomiast druga „+”, „-‘’ ,albo „0”
Oddziaływania antagonistyczne dzielą się na:
* Konkurencja
Dwie populacje konkurują ze sobą o wszystkie zasoby środowiska. Ich nisze potencjalne są dokładnie
takie same, lub bardzo zbliżone. Konkurencja musi zakończyć się klęską jednego gatunku, lub zawężeniu
się niszy jednego z gatunków( rozejściu się nisz wskutek zróżnicowania się cech). W konkurencji
występuje specjalizacja.
Przykłady doświadczeń laboratoryjnych obrazujących konkurencję:
· Okrzemki gatunki Asterionella i Synedra. Konkurowały one o roztwór krzemionki, potrzebny im do budowy pancerzyków. Początkowo obydwie populacje szybko się rozwijały, następnie Asterionella została wyparta przez Synedrę.
· Trzy gatunki dafni, żywiące się zielenicą pospolitą. Jedna filtrowała zielenice najlepiej, druga gorzej, trzecia najgorzej. Najpierw wszystkie się rozwijały, następnie dwie gorzej filtrujące zginęły, przeżyła tylko ta najlepiej przystosowana.
Przykłady konkurencji w naturze:
· Dziko żyjąca populacja myszy domowej, Mus musculus i nornik, który potrafił sprawniej korzystać z zasobów pokarmowych. Po pewnym czasie nastąpił zanik populacji myszy na tym terenie ( Kaliforni ).
· Jastrząb i sokół wędrowny konkurują o pożywienie.
· Rozwielitki
· Pantofelki
* Drapieżnictwo.
Żywienie się jednego osobnika osobnikiem drugim nazywane jest drapieżnictwem.
Funkcje drapieżników:
- regulująca ( d. Wszechstronny)
- sanitarna ( zjadanie osobników chorych, słabych )
- przyspieszanie ewolucji ofiar.
Drapieżca – specjalista zakłóca lub zmienia równowagę.
* Pasożytnictwo.
Kiedy jeden gatunek żywi się drugim gatunkiem nie powodując jego śmierci, to jest to pasożytnictwo.
Pasożyty zewnętrzne żywią się tkankami zewnętrznymi
Pasożyty wewnętrzne żerują wewnątrz układów wewnętrznych
Przykłady:
P. zewnętrzne P. zewnętrzne
Pchła Tasiemiec
Wesz Owsiki
Świerzb Lamblie
Kleszcz Ameba
Pijawka Włosień
Pasożyt doprowadzający do śmierci żywiciela to patogen. ( histoplazmoza człowieka powodowana przez
grzyb).
Pasożyt fakultatywny - może przeżyć bez żywiciela
Pasożyt obligatoryjny – bez żywiciela ginie.
Różnice między pasożytnictwem a drapieżnictwem:
- trwałość interakcji
- stosunek wielkości
- rozrodczość
Śmierć żywiciela to często śmierć pasożyta.
* Alleopatia
Alleopatia – hamowanie wzrostu innych gatunków poprzez wydzielanie do gleby substancji toksycznych,
na które szczególnie wrażliwe są gatunki o najbardziej podobnych wymaganiach pokarmowych.
Przykłady:
· Grzyb ( penicilum )
· Orzech czarny
· Rośliny z czaparalu
* Amensalizm
Jedna z populacji ponosi szkody, druga nie ma ani szkód, ani korzyści, np. bóbr buduje żeremie, przez
co giną niektóre gatunki roślin.
3. Protekcyjne
* Mutualizm
Nierozerwalny związek dwóch organizmów. Symbioza mutualistyczna.
Przykłady:
· Glony i grzyby
· Drzewa i grzyby ( MIKORYZA )
· Mrówki z Ameryki Południowej i grzyby ( mrówki mają pożywienie, grzyby opiekę )
· Bakterie jelitowe i roślinożercy
· Polipy korali madrepowych i zooksantele ( polipy otrzymują związki organiczne, zooksantele mają ochronę przed promieniami ultrafioletowymi i otrzymują resztki przemiany materii )
· Jukka włóknista i gatunek motyla z rodzaju Pronuba ( mutualizm obligatoryjny, tylko ten motyl może zapylać jukkę i składać jajka tylko w zalążni kwiatów jukki )
* Protokooperacja
Protokooperacja to dosyć luźna interakcja.
Przykłady:
· Ukwiał i rak pustelnik ( raka chronią parzydełka ukwiału, ukwiał zaś ma transport i resztki pokarmowe )
· Bakterie z układu pokarmowego ( nie da się dokładnie sklasyfikować )
· Mrówki i mszyce ( mrówki bronią mszyc, za to zlizują z ich odwłoków ciecz, która jest pokarmem mrówek )
· Bąkojad i nosorożec
* Komensalizm
Komensalizm – jedna strona ma korzyści, druga nic nie traci, ani nie zyskuje.
Przykłady:
· Rekiny i drobne ryby ( rekiny rozszarpują ofiary, rybki żywią się nimi )
· Rekin i ryba pilot
· Remora i duże ryby ( remora przysysa się do nich i ma transport )
· Mrówki i rybiki
· Epifity i drzewaProducenci ( autotrofy ) - fotoautotrofy ( fotosynteza )
|
chemoautotrofy ( bakterie )


Konsumenci ( heterotrofy ) – mogą być l rzędu w przypadku roślinożerców, lub innego rzędu ( do VI )

Reducenci ( saprofity )

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty