profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kompozycja Kamizelkipoleca85%
Język polski

„Nie ma rozwoju bez nawiązania” – uzasadnij, że istnieje nieustanny dialog między tekstami literackimi różnych epok.

Potwierdzeniem cytatu zawartego w temacie może być sentencja Włodzimierza Pietrzaka, polskiego twórcy z okresu międzywojnia oraz wojny i okupacji - „Żeby tworzyć, trzeba mieć jakieś źródło poza sobą, w którym się człowiek odnawia, z którego...poleca81%
Język polski

Rozprawka

stwierdzenia (polecenie), odwołując do wybranych dzieł literackich (zakres materiału). " Nie ma rozwoju bez nawiązania " (T. Burek) (teza). Udowodnij (polecenie), że istnieje nieustanny dialog