profil

Wybierz przedmiot
Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jan i Cecyliapoleca85%
Język polski

Szczęście każdy nosi w sobie

Problem szczęścia dotyczy każdego . Nie ma istoty ludzkiej , która nie dążyłaby do niego , nie zastanawiałaby się nad tym , czym ono jest . Wszyscy do niego dążymy i życzymy sobie , aby mieć go jak najwięcej w naszym życiu . Czasami nie...poleca85%
Język polski

Rodzina

Lew Nikołajewicz Tołstoj był rosyjskim pisarzem i myślicielem. Studiował orientalistykę i prawo na Uniwersytecie Kazańskim, by następnie zaciągnąć się jako wolontariusz do służby wojskowej na Kaukazie. Z przebiegiem lat Tołstoj przeżył głęboki...poleca85%
Język polski

"Praca jest miernikiem wartości człowieka" - na podstawie "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

Praca jest to celowa działalność człowieka mająca na celu zaspokojenie potrzeb materialnych i pozamaterialnych. Jaką funkcję pełni ona w życiu każdego człowieka, postaram się omówić w dalszej części pracy na podstawie utworu Elizy Orzeszkowej „Nad...poleca83%
Język polski

Esej interpretacyjny legendy o Janie i Cecylii. Uwzględnij zawarte w niej drogowskazy moralne i system wartości.

Tematem fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej zatytułowanej "Nad Niemnem" jest historia założycieli rodu Bohatyrowiczów. We fragmencie swojej powieści autorka kreuje sytuacje opowiadania historii swoich przodków przez Anzelma. Justyna Orzelska w...poleca84%
Język polski

Czy praca może uszlachetniać człowieka - na podstawie legendy o Janie i Cecylii.

Czy praca może uszlachetniać człowieka? Udzielając odpowiedzi na to pytanie odwołaj się do legendy o Janie i Cecylii. W początkowym zamyśle autorki miała to być opowieść o miłości i małżeństwie, ale w efekcie powstała szeroka opowieść o...poleca82%
Język polski

Sposób ukazania krain szczęścia w utworach literackich różnych epok

Tęsknota człowieka za beztroskim i szczęśliwym życiem to naturalny odruch mający długą tradycję. Już w starożytności istniała pamięć o utraconych na zawsze krainach szczęścia, gdzie człowiek beztroski i niewinny żył w zgodzie z naturą .Taką...poleca85%
Język polski

Praca jako wartość w życiu człowieka (na podstawie literatury od antyku do czasów teraźniejszych)

Na wstepie nalezaloby okreslic czym naprawde jest praca i do czego sluzy w zyciu czlowieka. Slowo praca wg encyklopedii to celowa dzialalnosc czlowieka prowadzaca do wytworzenia dobr materialnych lub kulturalnych. Jest to forma dzialania...poleca83%
Język polski

Małżeństwo literackie... Od św. Aleksego do...

Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając Adama i Ewę-pierwszych rodziców. Dlatego też, motyw małżeństwa przeplata się przez wszystkie epoki, począwszy od starożytności i kończąc na literaturze współczesnej....poleca85%
Język polski

Różne oblicza heroizmu. Na podstawie podanych fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej wyjaśnij symbolikę dwóch mogił.

„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej uważane jest za najwybitniejsze dzieło epoki pozytywizmu. Autorka ukazała w nim panoramę polskiego społeczeństwa w XIX wieku; w tym utworze zawartych jest wiele motywów. Miłość, życie codzienne bohaterów, walka o...poleca85%
Język polski

Czy praca może uszlachetniać człowieka? Udzielając odpowiedzi na to pytanie odwołaj się do legendy o Janie i Cecylii.

W początkowym zamyśle autorki miała to być opowieść o miłości i małżeństwie, ale w efekcie powstała szeroka opowieść o ludzkiej pracy oraz walce o wyzwolenie narodu i społeczeństwa. To, co jest istotnym wyznacznikiem wartości człowieka, co czyni...poleca85%
Język polski

Napisz esej interpretacyjny legendy o Janie i Cecylii. Uwzględnij zawarte w niej drogowskazy moralne i system wartości.

Jan Moś kl. II A "Napisz esej interpretacyjny legendy o Janie i Cecylii. Uwzględnij zawarte w niej drogowskazy moralne i system wartości." Tematem fragmentu powieści Elizy Orzeszkowej zatytułowanej "Nad Niemnem" jest historia założycieli...poleca83%
Język polski

Spokój i harmonia w świecie pełnym pośpiechu - motyw arkadii w oparciu o literaturę.

Jak w naszym pełnym pośpiechu świecie znaleźć spokój i wewnętrzną harmonię? Rozważ problem odwołując się do wybranych tekstów literackich. „Ludzie spieszą się do pracy, dlatego niedbale ją wykonują; spieszą się w używaniu życia, dlatego jego...poleca85%
Język polski

Motyw wsi w literaturze i malarstwie polskim.

Różnorodne ujecie wsi w „Pieśni świętojańskiej o sobótce”, „Nad Niemnem”, „Chłopach” i „Weselu” W kręgu literatury polskiej możemy odnaleźć wiele pozycji książkowych, które mówią i opisują wieś, a właściwie polska wieś. Są to dzieła...poleca85%
Język polski

Literackie portrety rodzin. Przedstaw na wybranych przykładach.

Rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo dlatego też twórcy literatury praktycznie każdej z epok wykorzystywali ten właśnie motyw. Współczesna definicja rodziny według M. Jurczaka brzmi:...