profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie były przyczyny rewolucji w Królestwie Polskimpoleca84%
Historia

Rewolucja 1905–1907 w Królestwie Polskim.

Na wieść o wypadkach w petersburskich w Królestwie w końcu stycznia wybuchły masowe strajki polityczne, w szczególności w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie. Hasła polityczne wysuwano przede wszystkim w W-wie i w Łodzi, gdzie...poleca81%
Historia

Rewolucja w Rosji i na ziemiach polskich 1905-1907r.

. Wydarzenia w Królestwie Polskim poruszyły wszystkie klasy społeczne, ujawniając ostrość konfliktów socjalnych, ekonomicznych i politycznych. Wywołały także żywy oddźwięk w zaborach austriackim ipoleca75%
Historia

Rewolucja w Rosji w latach 1905-1907. Geneza, przebieg, skutki.

robotnicy, chłopi i studenci wraz z niewielką ilością urzędników. Strajkowali robotnicy w Królestwie Polskim , kolejarze, handlarze, kelnerzy, służba hotelowa, telefonistki, pracownicy teatrów warszawskichpoleca84%
Historia

Daty od 1492 do 1907

powstania listopadowego 1846 wybuch powstania krakowskiego; rewolucja chłopów 1848-1849 Wiosna Ludów 1863 powstanie styczniowe 1867 autonomia w Galicji 1870-1872 wojna francusko pruska; zjednoczenie Niemiec 1905 - 1907 rewolucjapoleca85%
Historia

REWOLUCJA 1905 - 1906 NA ZIEMIACH POLSKICH.

pierwszym bojownikiem , którego stracono w lipcu 1905 r. na stokach Cytadeli, po próbie zamachu na posterunek policji. Masowość wystąpień, coraz częstsze walki zbrojne wytworzyły w Królestwie sytuacjępoleca82%
Historia

Sytuacja polityczna ziem polskich po powstaniu styczniowym.

życia politycznego w Królestwie Polskim nastąpiło dopiero w okresie rewolucji 1905 r. przez prawie dwa lata PPS i SDKPiL organizowały masowe strajki i manifestacje robotnicze. Wystąpieniom robotników