profil

Daty od 1492 do 1907

poleca 84% 128 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Wiosna Ludów Insurekcja kościuszkowska II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski Konfederacja barska Bitwa pod Kircholmem 1605

1492 odkrycie ameryki przez Krzysztofa Kolumba
1498 odkrycie nowej drogi do Indii
1517 wystąpieni Marcina Lucerna
1525 hołd pruski
1569 unia realna i powstanie rzeczpospolitej Obojga Narodów
1573 artykuły henrykowskie, pierwsza wolna elekcja
1605 bitwa pod kircholem
1610 zwycięstwo pod Kłuszynem
1627 bitwa morska pod oliwią
1648 wybuch powstania Chmielnickiego
1655-1660 potop Szwecki
1660 pokój w oliwie
1673 druga bitwa pod Chocimiem
1683oblężenie Wiednia
1700-1712 wojna północnopolska zalana przez Szwecje
1717 sejm niemy
1764 ostatni wolna elekcja
1768-1772 konfederacja barska
1772 pierwszy rozbiór polski
1775 uchwalenie Deklaracji Niepodległości
1789 początek rewolucji we Francji; zdobycie Bastylii
1788-1792 sejm wielki
1791 konstytucja 3 maja
1792 konfederacja targowicka
1793 drugi rozbiór polski
1794 Powstanie Koszciuszkowskie
1795 treci rozbiór polski
1797 wydanie odezwy Dąbrowskiego do rodaków
1804 uchwalenie kodeksu cywilnego
1812 początek wojny Napoleona z Rosją
1815 bitwa pod Waterloo; Kongres Wiedeński; utworzenie K,P i kon. K.P
1830 rewolucja lipcowa we Francji; wybuch powstania listopadowego
1846 wybuch powstania krakowskiego; rewolucja chłopów
1848-1849 Wiosna Ludów
1863 powstanie styczniowe
1867 autonomia w Galicji
1870-1872 wojna francusko pruska; zjednoczenie Niemiec
1905-1907 rewolucja w Rosji i Królestwie Polskim

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta