profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie były przyczyny rewolucji w Królestwie Polskimpoleca84%
Historia

Rewolucja 1905–1907 w Królestwie Polskim.

Na wieść o wypadkach w petersburskich w Królestwie w końcu stycznia wybuchły masowe strajki polityczne, w szczególności w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i w Częstochowie. Hasła polityczne wysuwano przede wszystkim w W-wie i w Łodzi, gdzie...