profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jakie były inspiracje Jana Kochanowskiegopoleca65%
Język polski

Tematy do matury ustnej z języka polskiego.

1. Udowodnij na wybranych przykładach, że starożytność jest źródłem tematów literackich. Starożytność, inaczej antyk, to kultura Greków i Rzymian oraz Biblia. Uznaje sieje za dwa źródła cywilizacji i kultury śródziemnomorskiej, w której kręgu...poleca85%
Język polski

Tematy i odpowiedzi matury ustnej z języka polskiego - średniowiecze

„Bogurodzicę jako najstarszy zabytek literatury polskiej i języka polskiego . „Bogurodzica” jest najstarszym tekstem literackim napisanym w języku polskim.Nie znamy jej autora ani dokładnego czasupoleca84%
Język polski

Antyk - Barok pytania i odpowiedzi od antyku do baroku- powtórka do matury ustnej.

wpływ na literaturę (punkt 9); język potoczny (punkt 13), ponieważ z Biblii przeniknęło do zwykłego języka wielu narodów wiele sformułowań: Sodoma i Gomora; Salomonowa mądrość; wdowi grosz; Wieżapoleca85%
Język polski

Starożytność i jej nawiązania w literaturze - materiały do matury.

Bogurodzica, ale do zabytków języka polskiego zalicza się, w kolejności chronologicznej, również: • Bullę papieską z roku 1136 – jest to tekst łaciński, w którym znajduje się około 400 wyrazów polskich