profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jaka była rola kościoła w średniowiecznej Europiepoleca78%
Historia

Rola Kościoła w kształtowaniu sie średniowiecznej Europy.

Analizując i oceniając wkład Kościoła w kształtowanie się średniowiecznej Europy pragnę sprecyzować znaczenie pojęcia Kościół, odnosząc je do religii chrześcijańskiej. Wiara chrześcijańska narodziła się w I w. n.e. na Bliskim Wschodzie,...poleca83%
Historia

Rola Kościoła w Europie XI – XV wieku

Zakres chronologiczny mojej pracy obejmuje dzieje Kościoła w XI – XV w. Począwszy od schizmy wschodniej mającej miejsce w roku 1054 skończywszy na roku 1431. Zasięg terytorialny – cała Europa. Schizma [gr.] jest to termin oznaczający rozłam w...poleca83%
Historia

Przedstaw rolę miast w kształtowaniu się gospodarki i kultury średniowiecznej Europy

utrzymania stały się dobra ziemskie. Jednak nawet w tak trudnym okresie miasta przetrwały i dążyły do odbudowy swojej dawnej świetności, stając się przy tym siłą napędową średniowiecznej gospodarkipoleca75%
Historia

Rola kościoła w średniowieczu

większym stopniu wywołane przez działania kościoła . Była to najlepiej rozwijająca się , najbogatsza i najpotężniejsza instytucja średniowiecznej Europy . Mimo, że epoki późniejsze powracają do religijności w żadnej z nich nie odgrywa już onapoleca84%
Historia

Rola kościoła w Średniowieczu.

kształtowaniu się światopoglądu epoki. <BR>Między V a XI w . wszystkie państwa Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Północnej przyjęły chrzest. Kościół zaczął zmieniać obyczaje pogan. Jednympoleca84%
Historia

"Rola Kościoła w Średniowieczu"

, gdyż decydował o rozwoju kultury i kształtowaniu się światopoglądu epoki. Na przełomie V-VI wieku większość państw Europejskich przyjęło chrzest. Kościoły i klasztory, w których znajdowały siępoleca85%
Historia

Przedstaw wpływ kościoła na średniowieczną Europę - konspekt.

zła, szerzeniu wiedzy, inspirowaniu do tworzenia zalecanych do naśladowania ideałów czyli świętych, kształtowaniu wzorcowych wizerunków. 2. Rola kościoła w życiu społecznym, gospodarczym i