profil

Rola kościoła w średniowiecznej polsce

poleca 82% 760 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Kazimierz Wielki Mieszko II

Kult śred w Polsce była kult uniwersalną podobnie jak w innych krajach Europy Zachodniej. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa Polska weszła w krąg Europy Zachodniej. Przyjmowano Zachodnie wzorce związane z organizacją Kościoła Katolickiego. Do Polski przybywali duchowni z Niemiec, Włoch i Francji
Duchowni przybywający z zagranicy nie tylko kształcili przyszłych kandydatów na księży, ale przywozili też księgi łacińskie- nie tylko religijnie ale też prawnicze i historyczne
Pozwalało to na zorganizowanie początkowo ograniczonego szkolnictwa. Szkolnictwo obejmowało nie tylko osoby duchowne ale tez świeckie. Kształciła się rodzina władcy i dostojnicy związani z dworem. Przykładem władcy wykształconego był MIESZKO II LAMBERT, który znał łacinę i grekę. Nieliczne szkoły katedralne uzupełniały szkoły klasztorne organizowane przez Benedyktynów, później Cystersów
Początkowo kształcono na poziomie elementarnym, aby kształcić się dalej należało udać się za granicę (Padwa, Bolonia, Paryż). W XI wieku rozwinęło się piśmiennictwo w języku łacińskim, były to przede wszystkim żywoty świętych.
W 1102 powstał żywot św. Wojciecha, w następnych wiekach powstały żywoty innych świętych- Stanisława, Jadwigi
Nieco wcześniej powstała polska annalistyka (rocznikarstwo). W rocznikach zapisywano ważne wydarzenia np narodziny, bitwy itp.
I rocznikiem, który przetrwało naszych czasów był „ ROCZNIK KAPITULNY KRAKOWSKI DAWNY”.
Gall Anonim tworzył na dworze Kazimierza Krzywoustego. Stworzył on kronikę. Autorem drugiej kroniki był biskup krakowski Wincenty Kadłubek, który doprowadził ją do Xiii
W II połowie XIV powstała kronika Jana z Czarnkowa, która opisywała rządy Andegawenów w Polsce. Jednym z najwybitniejszych kronikarzy polskich był Jan Długosz- czasy najdawniejsze do 1480, kronika ułożona była w formie roczników. Do najwybitniejszych dzieł polskiego piśmiennictwa należą „ Kazania Świętokrzyskie”


Kazimierz Wielki był fundatorem Akademii Krakowskiej, po śmierci Kazimierza AK podupadła . Uniwersytet został odnowiony za czasów W. Jagiełły, jego żona, Jadwiga przekazała na cel Akademii wiele swoich kosztowności . Uniwersytet ten nie nawiązywał do AK – wzorował się na Sorbonie. Istniał tam wydział teologiczny, prawniczy ale w zakresie prawa kościelnego. W XV był to jeden z najlepszych Uniwersytetów w Europie. Na wysokim poziomie nauczano prawa, matematyki i astronomii
Na początku XV w rektor Uniwersytetu Stanisław ze Skarbimierza napisał „ traktat o wojnach sprawiedliwych” wg niego najsprawiedliwszą wojną, jest ta w obronie własnego terytorium.
Paweł Włodkowic na Soborze w Konstancji przedstawił „ traktat o władzy papieża i cesarza nad niewiernymi” uzasadniał w nim, że każdy naród ma prawo do suwerenności bez względu na wyznanie
W II połowie XV w Wojciech z Brudzewa zreformował nauczanie astronomii i ułożył własne tablice astronomiczne.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty