profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jak napisać list do radnegopoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego w sprawie utwardzenia ulicy.

[data np. 22.02.2002] [imię i nazwisko piszącego np. Marek Nowak] [adres piszącego np. Ul. Osiedlowa 1] Sz. P. [imię i nazwisko radnego np. Jan Kowalski] Radny Gminy Jabłonna List w sprawie utwardzenia ulicy Osiedlowej. Mieszkańców osiedla...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego

Adres...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Napisz list do radnego danego miasta, w którym przedstawisz stanowisko w sprawie budowy obwodnicy, która będzie przebiegać przez tereny o niepowtarzalnym krajobrazie

Poznań, dn. 3.01.2011 Sz.P Jan Kowalski Radny Miasta Poznania Obserwując plan budowy...poleca85%
Administracja

Samorząd terytorialny

apoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego.

list i poprosić aby pan na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy poruszył problem drogi gminnej z ……. do …….. . Jakość tej drogi oraz jej pobocza jest fatalna. Dziury w asfalcie są kłopotliwe, wręczpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

List/Petycja do radnego w sprawie budowy obwodnicy.

(Miejscowość i data)pgr SzP. Radny Rady Gminy Jan Kowalski List /petycja w sprawie budowy obwodnicy (miejscowość). W związku z nasilającym się ruchem samochodów wpoleca87%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego

obiektów dla ludzi starych, nie posiadających rodzin i własnych mieszkań. Pretekstem do napisania tego listu jest poruszający los starszej pani mieszkającej w bloku, w którym obie mieszkamy. Panipoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

List do radnego w sprawie budowy elektrowni atomowej

(załącznik pokazuje jak to powinno porządnie wyglądać:) ) Szanowny Panie Radny! Na początku pragnę przytoczyć problem w sprawie którego piszę ten list . Słyszałam o planach budowy elektrowni