profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Jak dzieci postrzegają rzeczywistośćpoleca89%
Socjologia

Wpływ telewizji na rozwój dziecka w wieku szkolnym.

Dziecko od najmłodszych lat rozwija się pod wpływem oddziaływania różnych grup społecznych, instytucji, czynników tworzących pozaszkolne środowisko jego życia. W tym środowisku odbywa się edukacja dziecka, nie szkolna, zwana równoległą, obejmująca...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wpływ mediów na kształtowanie się psychiki i osobowości dziecka - zagrożenia współczesnego świata.

dwie podstawowe funkcje: informacyjno-dydaktyczną i rozrywkową. Są to bardzo ważne funkcje, mogące mieć pozytywny wpływ na rozwój wiedzy i osobowości młodych ludzi. Od wielu czynników zależy, czypoleca85%
Psychologia

Średnie dzieciństwo - Turner

języka. 3. Osobowość i rozwój społeczny W wieku szkolnym następuje znaczny rozwój ról związanych z płcią, w dużej mierze z powodu wzrastającej dojrzałości poznawczej i społecznej. Jest to też okrespoleca85%
Psychologia

Rozwój społeczny dziecka od 0 do12 lat

wpływ ma także struktura rodziny, w której wychowuje się dziecko. Optymalną dla dziecka strukturą rodziny jest obecność obojga rodziców biologicznych. Wszystkie inne możliwości (matka-ojczympoleca85%
Pedagogika

Rola zajęć muzycznych i plastycznych w kształtowaniu wrażliwości i wartości estetycznych dzieci w klasie pierwszej

pośrednictwem języka.” Rozdział II Wpływ zajęć plastycznych i muzycznych na rozwój dziecka w kl. 1 Na temat rozwoju estetycznego V. Lowenfeld, pedagog amerykański-badacz twórczości dzieckapoleca85%
Reklama

Znaczenie opakowań w reklamie.

się do tego rozwój przedsiębiorstw i handlu na dużą skalę. W XIX wieku w sklepach do przechowywania towarów służyły słoje, worki, skrzynki, z których sprzedawca odmierzał żądaną ilość dla klienta