profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiejpoleca84%
Prawo

Podział prawa na gałęzie i dziedziny. Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej . DZIEDZINY PRAWA

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej · prawo państwowe (konstytucyjne) · prawo cywilne · prawo rodzinne · prawo pracy · prawo administracyjne · prawo finansowe · prawo gospodarcze · prawo karne · prawo procesowe 1) Prawo...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej 1) Prawo państwowe (konstytucyjne)- podstawowym jego źródłem jest ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja, oraz inne akty prawne z nią związane, np. ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu. Prawo to reguluje...poleca85%
Prawo

Podział prawa na gałęzie i dziedziny. Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej . Dziedziny prawa

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej ? prawo państwowe (konstytucyjne) ? prawo cywilne ? prawo rodzinne ? prawo pracy ? prawo administracyjne ? prawo finansowe ? prawo gospodarcze ? prawo karnepoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo - referat

, natura człowieka, rozum ludzki, przyrodzona godność człowieka itd.), jak i jego charakteru, czy też stosunku do prawa pozytywnego. Gałęzie systemu prawa ( podział prawa – jego dziedziny ) a) Prawopoleca85%
Politologia

Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce.

regulacji prawnej, system ten dzieli się na gałęzie (działy, dziedziny ). Podział ten zależy od całokształtu stosunków społeczno-politycznych w danym państwie. Działami tymi czy też gałęziami prawa sąpoleca81%
Prawo

Prawo Konstytucyjne

obowiązującego. Na źródła prawa powszechnie obowiązującego w myśl art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku składają się następujące akty: 1) Konstytucja, 2) ustawy, 3) ratyfikowane umowy