profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiejpoleca84%
Prawo

Podział prawa na gałęzie i dziedziny. Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej. Dziedziny prawa

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej - prawo państwowe (konstytucyjne) - prawo cywilne - prawo rodzinne - prawo pracy - prawo administracyjne - prawo finansowe - prawo gospodarcze - prawo karne - prawo procesowe 1) Prawo...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej 1) Prawo państwowe (konstytucyjne)- podstawowym jego źródłem jest ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja, oraz inne akty prawne z nią związane, np. ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu. Prawo to reguluje...poleca85%
Politologia

Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce.

regulacji prawnej, system ten dzieli się na gałęzie (działy, dziedziny ). Podział ten zależy od całokształtu stosunków społeczno-politycznych w danym państwie. Działami tymi czy też gałęziami prawa sąpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo - referat

, natura człowieka, rozum ludzki, przyrodzona godność człowieka itd.), jak i jego charakteru, czy też stosunku do prawa pozytywnego. Gałęzie systemu prawa ( podział prawa – jego dziedziny ) a) Prawo