profil

Wiedza o społeczeństwie (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej

Gałęzie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej 1) Prawo państwowe (konstytucyjne)- podstawowym jego źródłem jest ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja, oraz inne akty prawne z nią związane, np. ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu. Prawo to reguluje...