profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 5
Grafika 0
Filmy 0

Fungi

poleca35%
Biologia

Przegląd systematyczny

Kategoria: Grzyby – między światem roślin i zwierząt

Grzyby / Fungi / dzielone są na cztery typy: skoczki, sprzężniaki, workowce, podstawczaki. Skoczki są najczęściej jednokomórkowe. Wiele jest pasożytami roślin, np. grzyb z rodzaju Synchytrium wywołuje tzw. raka ziemniaczanego. Sprzężniaki zbudowane są ze strzępek komórczakowych. Znanymi przedstawicielami są pleśniak i roztoczek, rozwijające się na glebie, ściółce, produktach spożywczych. Workowce obejmują grzyby jednokomórkowe /np. drożdże/ oraz o wielokomórkowych...

poleca28%
Biologia

Grzyby – między światem roślin i zwierząt

Kategoria: Różnorodność organizmów

Grzyby są niezależną linią rozwojową, jaka powstała obok roślin i zwierząt z królestwa Protista . Stanowią odrębne królestwo – Fungi , czyli grzyby.

poleca52%
Biologia

Grzyby – między światem roślin i zwierząt

Kategoria: Różnorodność organizmów

Grzyby są niezależną linią rozwojową, jaka powstała obok roślin i zwierząt z królestwa Protista. Stanowią odrębne królestwo – Fungi, czyli grzyby.

poleca51%
Biologia

Zasady klasyfikacji organizmów

Kategoria: Różnorodność organizmów

Systematyka jest dyscypliną nauk biologicznych, której zadaniem jest wyróżnianie, opisywanie i klasyfikowanie organizmów żywych w oparciu o ich pokrewieństwo ewolucyjne. Pokrewieństwo między organizmami ustalane jest na podstawie ich rozwoju rodowego, czyli filogenezy, oraz badań porównawczych organizmów żyjących współcześnie i wymarłych, prowadzonych w ramach wielu dziedzin nauk biologicznych (morfologii, anatomii, cytologii, fizjologii, embriologii, biochemii, genetyki, ekologii i...

poleca28%
Biologia

Przegląd systematyczny

Kategoria: Grzyby – między światem roślin i zwierząt

Grzyby ( Fungi ) dzielone są na cztery typy: skoczkowce, sprzężniowce, workowce, podstawczaki. Niektórzy przedstawiciele grzybów (wg Lewiński, 2004, zmienione)