profil

Pierwiastki u roślin

poleca 87% 102 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Fotosynteza Cytoplazma

MAKROELEMENTY
Węgiel – podstawowy składnik związków organicznych, bo mają większą zdolność do łączenia się między sobą niż atomy innych pierwiastków. Dzięki temu związki węgla mogą występować w postaci długich łańcuchów – prostych lub rozgałęzionych, pierścieni lub tworzyć różne kombinacje łańcuchów i pierścieni – szkieletu cząsteczek związków organicznych
Wodór \
Tlen – podstawowe składniki cząsteczek związków organicznych. Dołączają się do łańcuchów lub pierścieni przez atomy węgla. Wchodzą również w skład wiellu grup funkcyjnych przyłączonych do atomów węgla. Biorą udział w wielul ważnych procesach oksydo – redukcyjnych
Azot – składnik białek, kwasów nukleinowych, wiellu barwników, lipidów złożonych budujących błony, chityny oraz związków o budowie pierścieniowej – odgrywających ważną rolę w przemianach chemicznych i energetycznych. Brak u roślin: hamuje wzrost, ogranicza kwitnienie, powoduje żółknięcie liści (brak zdolności do syntezy chlorofilu). Wchodzi w skład alkaloidów: kofeina, teina, morfina
Fosfor \
Wapń – występują w elementach kostnych. Ich związki są niezbędnym składnikiem płynów ustrojowych.
Wapń – bierze udział w proceszch krzepnięcia krwi i wpływa na pobudlilwość tkanki nerwowej i mięśniowej. Brak przejawia się rozkładem błon plazmatycznych, np. plazmalemmy, oraz nieprawidłowym wzrostem korzeni, młodych pędów i liści (zniekształcenie)
Fosfor – w organizmie ilość niewielka, ale rola znacząca. Jest składnikiem kwasów nukleinowych, przenośników wodoru, oraz uniwersalnego akumulatora i przenośnika energii. Niedobór związków: ogranicza syntezę ATP – związku niezbędnego w przemianach energetycznych komórek. Brak pierwiastka: uniemożliwia fotosyntezę, oddychanie, hamuje rozwój nadziemnych części roślin i korzeni, żółknięcie brzegów liści i ich obumieranie, karłowacenie, zielononiebieskie ich zabarwienie
Magnez – wchodzi w skład kości. Wspólnie z wapniem powoduje wzrost lepkości cytoplazmy, zmniejsza przepuszczalność błon. Jest aktywatorem wielu enzymów oddechowych i fotosyntetycznych, zapewnia odpowiednią strukturę rybosomów, wchodzi w skład chlorofilu
Sód \
Potas – kationy jednowartościowe, obniżają lepkość cytoplazmy, warunkują wzrost przepuszczalności błon oraz pobudliwości komórek nerwowych i mięśniowych. Jony działają natagonistycznie do jonów dwuwartościowych. Oba pierwiastki występują szczególni licznie w wakuolach (mniej potasu). Potas pełni b. ważną funkcję w mechanizmie otwierania i zamykania aparatów szparkowych liści (transpiracja). Brak potasu: żółte plamy na brzegach liści, brunatnienie, zasychanie ich, wiotczenie łodyg
Chlor – utrzymuje równowagę jonową ustroju. Aktywator amylazy ślinowej – enzymu hydrolizującego skrobię, wchodzi w skład soku żołądkowego, a przenikając przez błony erytrocytów ułatwia uwalnianie z nich dwutlenku węgla, który jest usuwany z organizmu. Rola u roślin jest słabo poznana. Wiadomo, że rośliny go łatwo pobierają i że najprawdopodobniej jest on niezbędny w procesie fotosyntezy
Siarka – składnik wielu enzymów, w tym oddechowych. Wchodzi w skład tylko 3 aminokwasów: cysteiny, cystyny i metioniny. Odgrywa ważną rolę w ustalaniu się przestrzennej struktury białek, która decyduje o ich aktywności biologicznej. Brak u roślin zatrzymuje syntezę chlorofilu
MIKROELEMENTY
Fluor – składnik szkliwa zębów, kości. Niedobór i nadmiar szkodliwe. Niedobory w pokarmach zwiększają podatność na próchnicę
Jod \
Cynk – składniki niektórych hormonów. Cynk bierze udział w przemianach białkowych i jest niezbędny do syntezy czynników regulujących wzrost i rozwój roślin
ULTRAELEMENTY
Rad, Srebro, Złoto – rola nie w pełni wyjaśniona, choć są niezbędnym skłądnikiem komórek.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty