profil

Jądro komórkowe, plastydy, mitochondrium - ściąga.

poleca 84% 837 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Fotosynteza Budowa komórki

JĄDRO KOMÓRKOWE: centrum, mózg komórki. Kształt kulisty, fasolkoawaty, okrągły, występują na ogół pojedyńczo
Ale może być ich więcej lub wcale (czerwone krwinki) Jądro otoczone jest podwójną otoczką jądrową (zew. i wew.) Zew.
Nadaje kształt jądru i izoluje od reszty komórek. Zew. łączy się z siateczką plazmatyczną. Otoczka jądrowa nie jest szczelna.
Jest porowata, poprzebijana otworami, ale nie są na tyle duże aby DNA nie mogło opuścić jądra. Jest to subst. Skład. Się
Przede wszystkim z białek, fosfolipidów podobnych do cytoplazmy. MITOCHONDRIUM: organellum otoczone po2
Błoną białkowo-lipidową. Ma kształt owalny i nadaje im ten kształt błona zewnętrzna, natomiast wew. Jest dużo większa i
Wytwarzane są w niej pofałdowanie grzebienie mitochondrialne. Subst. podobna do cytoplazmy wypełnia całe mitochondrium.
Mitochondrium przeprowadza syntezę białek. Mitochondria są centrami energetycznimi, powstaje energia chemiczna oraz
związek ATP (adynotrójfosforan). A-R-P»P»P Oderwanie reszty kwasowej to powstawanie energii chemicznej. ATP powstaje
podczas oddychania komórkowego(ulega spalaniu glukoza). ATP nazywany jest uniwersalnym przenośnikiem energii.
Jest on związkiem nietrwałym. Szybko się rozkłada. Czas półrozpadu ATP trwa 0,5 sek. Po wewnętrznej stronie błony pod
Mikroskopem można zauważyć mitochondrialne(przystosowane do syntezy ATP). Ostatnia reakcja zach. W procesie oddychania
To synteza wody. Procesy oddychania polegają na wędrówce protonów i elektronów przez różne prznośniki i dochodzi do
Połączenia wodoru z tlenem. Przenośniki są wbud. W błonę wew. Na każdym przenośniku elektron pozostawia część energii.
PLASTYDY: Występują tylko w komórkach roślinnych. Mają różną budowę. Najbardziej znanym plastydem jest chloroplast.
W procesie fotosyntezy powstaje materia organiczna. Gdyby nie fotosynteza nie było by życia. Plastydy dzilimy na :
Nie zawierające barwnika (leukoplasty) zawierające barwnik (chromatofory) Chromatofory ze wzgl. na kolor dzielimy na:
Chloroplasty(zielone), chromoplasty (żółte, pomarańczowe) Chloroplasty są to chromatofory aktywne w fotosyntezie
(biorą w niej udział) chromoplasty to także chromatofory , ale nie aktywne w fotosyntezie. Chloroplasty zawierają głównie
chlorofil znajdujący się w liściach i łodygach. Chlorofil jest uczulony na określoną długość światła. W chloroplastach znajdują
się także inne barwniki tworząc antenę fotosyntetyczną, inne barwniki pobudzone inną długością światła przekazują swoją
energię chlorofilowi. Chromoplasty- w liściach, jesienią dzięki temu drzewa nie pękają. Chloroplasty mają kształt owalny,
jest otoczony zew. błoną białkowo-lipidową a wew. jest za duża i jest pofałdowana . Fałdy tworzą w niektórych miejscach
skupiska (granie) W tych skupiskach znajduje się zielony barwnik. Wnętrze chloroplastu wypełnia „Matrix”- stroma.
Znajdują się w chloroplstach DNA, RNA, ryboza gdyż jest on półautonomiczny. Jest znakomicie przystosowany do
Procesu fotosyntezy. Fotosyntezę dzilimy na – fazę jasną i ciemną. Każda przebiega w innym miejscu. Jasna w granach.
+ 2 rysunki i schemat mitochondrium, leukoplasty (podział) i lamella.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty