profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Etapy replikacji DNApoleca85%
Biologia

Pojęcia z genetyki; Replikacja DNA

Informacja genetyczna - instrukcje kierujące wszystkimi funkcjami komórki lub organizmu zapisane jako określone, swoiste sekwencje nukleotydów w kwasach nukleinowych w postaci kodu genetycznego. Przepływ informacji genetycznej odbywa się w...poleca84%
Biologia

Genetyka

Budowa DNA Cząsteczka DNA ma strukturę podwójnej helisy (spirali) głównie prawoskrętnej. Każda pojedyńcza nić to długi łańcuch nukleotydów połączonych ze sobą ścisłymi wiązaniami wodorowymi kowalencyjnymi. Obie nici połączone są ze sobą...poleca84%
Biologia

Niektóre pojęcia z dziedziny genetyki

CHROMOSOMOWY (n) w gamecie są 23 chromosomy po 1 z każdej pary chromosomów homologicznych 14 KARIOTYP obraz chromosomów w jądrze komórkowym 15 GENOM całe DNA organizmu 16 REPLIKACJA DNA proces podwajaniapoleca78%
Biologia

Budowa DNA

łącząc się w zygotę odtwarzają diploidalny stan wyjściowy.Podstawowe pojęcia z genetyki :- allele - geny odpowiadajace za alternatywne formy danej cechy.- homozygota - komórka mająca takie same allelepoleca85%
Biologia

Pojęcia dotyczące genetyki

komórki). HISTONY - nieiwelkocząsteczkowe białka o ładunku dodatnim, występujące w jądrze komórkowym i wiążące się z DNA o ładunku ujemnym. REPLIKACJA DNA - synteza DNA w czasie, którejpoleca88%
Biologia

Genetyka, pojęcia (to co się bierze w II gim i troche poza materiał)

wydać potomstwo różniące się od swojego rodzeństwa jak i od nich samych W 1953 WATSON i CRICK wykryli że DNA jest spiralną helisą zbudowaną z dwóch łańcuchów. Kwas DNA jest zbudowany z dwóch nicipoleca85%
Biologia

Genetyka

chromosomów z 2n na 1n.; -drugi podział mejotyczny zachodzi bardzo podobnie do mitozy(nie występuje replikacja DNA ) Jedynie dzielą się kom(profaza II, metafaza II, anafaza II, telofaza II). W wyniku