profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 4
Grafika 0
Filmy 0

Ekologia



poleca88%
Pedagogika

Ekologia

I ZASADA AUTEKOLOGICZNA - mówi, że żywe organizmy związane są z otoczeniem poprzez swe życiowe potrzeby. II ZASADA AUTEKOLOGICZNA ? mówi, że wymagania organizmu wynikają z jego przystosowań morfologicznych w zasadzie stałych w określonym czasie....



poleca81%
Pedagogika

Ekologia

EKOSYSTEM I BIOCENOZA Ekosystem jest podstawową jednostką funkcjonowania przyrody , utworzoną z biocenozy oraz biotopu. Organizmy tworzące biocenozę żyją w określonym środowisku fizycznym ( klimat , ukształtowanie terenu , wody , gleby i skały )...



poleca85%
Pedagogika

Scenariusz zajęć Ratujemy przyrodę

Temat zajęć: RATUJEMY PRZYRODĘ Osoba prowadząca: Katarzyna Furmaniak, Sylwia Kobusińska Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami na temat zanieczyszczenia środowiska. Klasa III. 1 godzina lekcyjna Cele lekcji: Uczeń: -...



poleca89%
Pedagogika

Metodyka prowadzenie zajęć

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1.Uczestnicy dostają po zielonym listku z papieru samoprzylepnego 2.Zabawi integrująca „iskierka” (stoimy, q kręgu, trzymając się za ręce, prowadzący rozpoczyna zabawę mówiąc „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech [powróci do...



poleca85%
Pedagogika

Ekologia

Nazwa ekologia została wprowadzona w roku 1869 przez E. Haeckla, który określił ją jako naukę o ekonomice przyrody. Pojęcie to ma grecki źródłosłów (gr. oikos – dom i logos - nauka). Pojawia się w obszarze wielu dziedzin wiedzy, a nawet...