profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 4
Grafika 0
Filmy 0

Ekologiapoleca83%
Dziennikarstwo

Główne tematy reklam społecznych

Grupa tematyczna Tematami reklam społecznych są problemy społeczne - zjawiska związane z bezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem naturalnym, ale także patologie społeczne, dewiacje i przesądy, które są nieprawidłowe z punktu widzenia...