profil

Teksty 19
Zadania 0
Słowniki 10
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Droga krzyżowa

poleca38%
Słownik motywów literackich

Droga krzyżowa

– Co ty bredzisz? – Powinienem otrzeć chustą pana twarz. Ale nie mam chusty. – To była ostatnia stacja naszej męki? – Tak. Przed nami ołtarz ofiarny. – Pokazał ręką bielejący w zadymce wysoki do nieba ikonostas Pałacu. – Dlaczego ciebie nie zabiłem, kiedy mogłem zabić? – Ja nie mam w kieszeniach srebrników. Moim honorarium będzie pięć stron prozy,jeśli po drodze nie ukradną tematu (...). – Dobrze, dobrze. Już czas. Nie wolno się spóźnić. – (...) Ktoś mnie obejmuje od tyłu. To Caban. Nic...

poleca23%
Słownik motywów literackich

Ludowe widowiska pasyjne

Do dziś w niektórych miejscowościach żywa jest tradycja „odgrywania” scen Męki Pańskiej. Osadzeni w rolach Chrystusa, żołnierzy, Weroniki czy Szymona Cyrenejczyka aktorzy-amatorzy odgrywają drogę krzyżową. Granie takiej roli jest zaszczytem w lokalnej społeczności, bywa nawet dziedziczne.

poleca38%
Słownik motywów literackich

Polskie Golgoty

O Golgocie można też myśleć w związku z romantycznym hasłem „Polska Chrystusem narodów”. W utworach romantyków, np. III części Dziadów Adama Mickiewicza, Polska jest ukazana jako ukrzyżowany Chrystus. Dosłownie mówi się o Golgocie we współczesnej powieści Tadeusza Konwickiego M ała apokalipsa , której bohater ma dokonać samospalenia w ramach protestu przeciw sowietyzacji Polski. W ostatnim dniu swego życia odbywa on swoistą drogę krzyżową, by w końcowej scenie wspiąć się ku „platformie...

polecab/d
Słownik motywów literackich

Samobójstwo w ramach protestu

Paradoksalnie niekiedy dopiero samobójstwo ma nadać sens życiu bohatera. Być może tak było z samobójstwem Litawora. Tak dzieje się też w przypadku bohatera Tadeusza Konwickiego. Pisarz, który od dawna nie napisał nic znaczącego, nie czuje się sługą reżimu ani opozycjonistą, jest namawiany przez kolegów z opozycji do aktu samospalenia przed Pałacem Kultury. Ma zaprotestować w ten sposób przeciw całkowitej sowietyzacji Polski i włączeniu jej do ZSRR. Co ciekawe, wyznaczony do tej roli przez...

poleca75%
Słownik motywów literackich

Biblijne obrazy Maryi

Najbardziej znane i najczęściej utrwalane w dziełach plastycznych sceny z życia Maryi to: zwiastowanie (moment, w którym archanioł Gabriel obwieszcza jej, że pocznie i urodzi Syna Bożego), narodzenie Chrystusa w ubogiej stajence, ucieczka przed gniewem Heroda do Egiptu, poszukiwanie zagubionego Jezusa i odnalezienie go w świątyni, wesele w Kanie Galilejskiej, spotkanie z Jezusem podczas drogi krzyżowej i pod krzyżem... We wszystkich tych rolach Maryja jawi się jako posłuszna wykonawczyni...

poleca40%
Słownik Frazeologiczny

droga krzyżowa

polecab/d
Słownik motywów literackich

Uwspółcześniona droga krzyżowa

W Małej apokalipsie Tadeusza Konwickiego – groteskowej powieści o komunistycznej Warszawie – odnajdujemy wyraźny motyw drogi krzyżowej. Główna postać – zapomniany pisarz, antybohater, którego imienia nie znamy, nieidentyfikujący się ani z reżimem, ani z opozycją ma w geście protestu przeciw włączeniu Polski do ZSRR dokonać samospalenia na stopniach Pałacu Kultury. Bohater-narrator sam nazywa swój ostatni dzień przed śmiercią „ostatnim kilometrem Golgoty” – jego wędrówka przez groteskową...

poleca27%
Słownik motywów literackich

Charakterystyczne postaci i sceny

W Biblii opisano pewne charakterystyczne etapy drogi krzyżowej. W drodze tej spotykają Chrystusa opłakujące go niewiasty, Szymon Cyrenejczyk przymuszony przez żołnierzy, pomaga Jezusowi nieść krzyż. Dobrowolnie ociera twarz Jezusa Weronika. Te charakterystyczne motywy spotkamy w tekstach kultury odwołujących się do biblijnych scen drogi krzyżowej, np. w tekście piosenki Antoniny Krzysztoń pojawia się chusta Weroniki: Weronika ciemne warkocze rozplata, Chusta na podłodze, koło krzesła...

polecab/d
Słownik motywów literackich

Gesty Chrystusowe

Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż postać Chrystusa zapowiadana była w Biblii przez inne postaci ( Starego Testamentu ), np. Jozuego czy kapłana Melchizedeka (Melchizedek złożył ofiarę, która zapowiadała ofiarę Jezusa, z kolei Jozue nosił imię podobne do Mesjasza). W literaturze późniejszych wieków możemy odnaleźć postaci przypominające Chrystusa. Np. w średniowiecznej Pieśni o Rolandzie śmierć rycerza stylizowana jest na śmierć Jezusa (też na wzgórzu), droga bohatera Małej apokalipsy...

poleca66%
Słownik Frazeologiczny

droga krzyżowa

‘życie pełne trudów i cierpień’; wyr. rzecz., bibl. Według Ewangelii droga, którą szedł Chrystus, niosąc krzyż, od domu Piłata na Golgotę, miejsce ukrzyżowania; Chodziło o to, by dalszą drogę M. Gibsona przez świat uczynić drogą krzyżową. – W. Łysiakpoleca85%
Język polski

"Pasja"

Kilkanaście godzin od momentu, w którym wyszedłem z toruńskiego kina Grunwald w kwietniowe popołudnie, to, o czym chciałbym powiedzieć wciąż nie ma jeszcze określonego kształtu. Do filmu, dzięki któremu Mel Gibson zapisze się złotymi zgłoskami w...poleca85%
Etyka

Recenzje filmu pt. "Pasja" Mel'a Gibson'a

Krzyż na ramionach Ks. Andrzej Luter Jest to film porażający autentyzmem, realizmem, wręcz naturalizmem. Okrucieństwo Męki Pana staje się dla widza przeżyciem traumatycznym. Ma rację ks. prof. Waldemar Chrostowski, wybitny biblista, kiedy mówi,...poleca84%
Język polski

Topos matki cierpiącej

Matka opłakująca śmierć swego syna jest szczególnym motywem, pojawiającym się w literaturze wielu epok. Widok cierpiącej matki jest szerokim polem do popisu dla wielu pisarzy. Początkowo motyw ten pojawił się w ewan-gelii św. Jana. Była ona...poleca84%
Język polski

Na czym polega mesjanizm narodowy zawarty w Widzeniu ks. Piotra.

Bóg nie raczył odpowiedzieć dumnemu Konradowi, miotającemu się w swojej celi pod presją uczucia. Lecz odpowiedział skromnemu duchownemu, który nazywa się sam prochem i mieczem ks. Piotrowi. Ks. Piotr przeżywa w swojej celi Widzenie. To jest...poleca85%
Język polski

Biblia.

BILBLIA 1. Pojęcie, podział, powstanie 2. Gatunki zawarte w Biblii, przykłady 3. Treść i uniwersalizm wybranych przypowieści biblijnych (3 przykłady) 4. Kontynuacje i nawiązania do Biblii w literaturze i sztuce różnych epok 5. Wyjaśnij źródła...poleca85%
Język polski

Recenzja filmu Mela Gibsona „Pasja”

Filmem, który ostatnio oglądałem i wywarł na mnie, jak i pewnie na wielu innych widzach, niesamowite wrażenie była „Pasja” w reżyserii Mela Gibsona. Ten sam aktor-reżyser wraz z Benedictem Fitzgeraldem są autorami scenariusza do filmu. W „Pasji”...poleca85%
Język polski

Biblizmy i związki frazeologiczne dotyczące Antyku

Biblizmy to wyrażenia i związki frazeologiczne o rodowodzie biblijnym. 1. Salomonowy wyrok - mądre, roztropne rozwiązanie. 2. Wdowi grosz - niewielka kwota. 3. Manna z nieba - cud, nieoczekiwany dar. 4. Sodoma i Gomora - Rozpusta, chaos. 5....poleca85%
Język polski

Na czym polega mesjanizm narodowy w widzeniu księdza Piotra.

Bóg nie odpowiedział dumnemu Konradowi, miotającemu się w celi pod presją uczucia, ale odpowiedział skromnemu duchownemu - Piotrowi (nazywał siebie "prochem i niczem"). Ksiądz Piotr przeżył widzenie, które jest odpowiedzią Boga -...poleca82%
Religia

Droga Krzyżowa Pana Jezusa - konspekt lekcji.

Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna Temat: Droga Krzyżowa Pana Jezusa. POWITANIE Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Wspólna pieśń: „Krzyżu Chrystusa...” PRZEBIEG KATECHEZY Przedstawiam dzieciom planszę ze stacjami Drogi...