profil

Biblijne obrazy Maryi

poleca 75% 32 głosów

Najbardziej znane i najczęściej utrwalane w dziełach plastycznych sceny z życia Maryi to: zwiastowanie (moment, w którym archanioł Gabriel obwieszcza jej, że pocznie i urodzi Syna Bożego), narodzenie Chrystusa w ubogiej stajence, ucieczka przed gniewem Heroda do Egiptu, poszukiwanie zagubionego Jezusa i odnalezienie go w świątyni, wesele w Kanie Galilejskiej, spotkanie z Jezusem podczas drogi krzyżowej i pod krzyżem... We wszystkich tych rolach Maryja jawi się jako posłuszna wykonawczyni woli Bożej, idealna matka i opiekunka Jezusa, z dala towarzysząca jego nauczaniu, współcierpiąca, gdy jej syn odbywa ostatnią drogę i umiera na krzyżu. Jest też orędowniczką ludzi – to ona prosi Jezusa, by pomógł nowożeńcom, którym skończyło się wino w czasie wesela w Kanie Galilejskiej. Jawi się także jako matka wszystkich ludzi – wedle tradycji chrześcijańskiej wypowiedziane na krzyżu przez Chrystusa słowa: „matko, oto syn twój, synu, oto matka twoja” oznaczają nie tylko polecenie opieki nad Maryją uczniowi Janowi, ale także to, iż Maryja jest matką wszystkich wiernych.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: