profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym charakteryzowała się szlachta zagrodowapoleca85%
Historia

Kultura szlachecka od średniowiecza do XIX wieku

Praca kontrolna z historii Temat: „Kultura szlachecka od średniowiecza do XIX wieku” Szlachta jest stanem społecznym, który istniał w Królestwie Polskim, Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz na polskich, litewskich i ukraińskich ziemiach w...