profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym charakteryzowała się szlachta zagrodowapoleca85%
Historia

Kultura szlachecka od średniowiecza do XIX wieku

Praca kontrolna z historii Temat: „Kultura szlachecka od średniowiecza do XIX wieku” Szlachta jest stanem społecznym, który istniał w Królestwie Polskim, Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz na polskich, litewskich i ukraińskich ziemiach w...poleca85%
Język polski

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku.

stanowi abstrakcyjnej idei, jest osobą. Filozofia średniowiecza akcentuje istotne wartości człowieka, jego godność, zdolność do samo- poznania, do dokonywania wolnego wyboru, do zdoby- wania wiedzy, dopoleca72%
Język polski

Charakterystyka epok historycznych.

się także w opisywanym okresie mecenat związany z dworami możnowładców i arcybiskupów. Późna faza średniowiecza (II połowa XV wieku ) stopniowo ustępuje czasom przełomu renesansowego, w których rozwija