profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym charakteryzowała się kultura średniowieczapoleca85%
Historia

Kultura w Średniowieczu.

KULTURA ŚREDNIOWIECZA Charakter uniwersalny: • Brak kultur narodowych spowodowany dominująca pozycją w religii i kościele narzucającą dominujący charakter średniowiecza • Język urzędowy – łacina • Jednolita filozofia narzucona przez kościół,...poleca85%
Historia

Kultura Średniowiecza.

Średniowiecze to okres, który obejmuje czasy od końca Starożytności V w. do XV w. Podział ten został wprowadzony (XV – XVI w.) przez włoskich humanistów, którzy określeniem media aetos (wieki średnie) uformowali wyobrażenie tych czasów jako okresu...poleca85%
Historia

Kultura polska w Średniowieczu

Zarówno kultura Polska, jak i europejska w czasach średniowiecza miała charakter religijny. Zaczęły powstawać klasztory, które były ogniskami wiary. Prawdopodobnie pierwszymi książkami w Polscepoleca83%
Historia

Kobiety w średniowieczu

dziedziny życia, w których kobiety mogły zaistnieć obok mężczyzn, na prawie równych z nimi prawach. Jak wiadomo "zawód" kopisty był w średniowieczu potrzebny ze względu na brak jakiejkolwiek innejpoleca85%
Religia

Chrześcijaństwo w średniowieczu.

początków renesansu. Nazwa epoki wywodzi się z nazwy środka epoki łacińskiego określenia medius aevus (średni wiek), Została wprowadzona jeszcze w samym średniowieczu przez pobożnych chrześcijanpoleca85%
Historia

Kulturotwórcza rola Kościoła w średniowieczu

) - Ważną rolę odgrywały klasztory (ośrodki cywilizacji=> skryptoria, rzemiosło, sztuka, biblioteki) - Kościół przejmował, łączył w jedną całość różne wątki religii pogańskich i tradycji kulturypoleca85%
Historia

Wpływ kościoła na kulturę w średniowieczu.

), lub media tempora (wieki średnie). Została wprowadzona jeszcze w samym średniowieczu przez pobożnych chrześcijan. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone, szczególnie w przypadku granicy