profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Claude Levi Strausspoleca85%
Język polski

Jurgen Habermas - "Filozoficzny dyskurs nowoczesności".

Wykład IX – Krytyka rozumu jako demaskacja nauk humanistycznych: Foucault. Wykład IX poświęcony jest omówieniu i skomentowaniu myśli filozoficznej francuskiego filozofa i historyka Michela Foucaulta. W szczególności J. Habermasa interesują...poleca86%
Socjologia

Claude Levi - Strauss "Miejsce antropologii wśród nauk społecznych".

Autor w swoim artykule próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czym tak naprawdę jest antropologia i do jakich nauk możemy ją zaliczyć. Uważa on, że antropologia ma troistą postać, ponieważ: q na mocy definicji jest ona „nauka o człowieku”, czyli...poleca82%
Kulturoznawstwo

Strukturalizm - Antropologia Kulturowa

Strukturalizm Prekursorzy: Ferdynand De Saussure i semiotyka przedmiotem jego zainteresowania są reguły i konwencje organizujące język (language) a nie przypadku jego użycia z życiu codziennym (parole) diachroniczne i synchroniczne badanie...poleca85%
Socjologia

Jurgen Habermas - biografia

. Połączył on teorię rozumu komunikacyjnego z krytyką filozofii nowożytnej. Analizuje spory filozoficznej nowoczesności wokół pojęcia rozumu. W ostatnich latach Habermas zajmuje się kwestiąpoleca85%
Socjologia

Sztompka - zbiór definicji socjologicznych.

czlon.społ. dyfuzja innowacji-rozprzestrzeszczania się innowacji w społ.gdzie jest akceptowana i stos. Dyskurs kryzysu-akcentowanie negatywnych skutkow zmian,glownie niezamierzonych . Dyskurs postępupoleca85%
Język polski

Życie jest ciągłą wędrówką, a przygody nowymi doświadczeniami.

poradziliby sobie dzięki doświadczeniom z tej wędrówki jaką jest życie. Zycie wzbogaca nas o nowe doświadczenia nie tylko podczas wędróki po świecie lecz także w głąb ludzkiego ciała. Książka Jurgenpoleca85%
Język polski

Porównanie Jurgena Stroopa i Rodiona Raskolnikowa

Dwudziestotrzyletni student, Rodion Raskolnikow Romanowicz zabija dwie kobiety z zimną krwią siekierą. Wybitny niemiecki Generał Jurgen Stroop, wydawał rozkazy zabicia tysiąca ludzi z największąpoleca89%
Prawo pracy

Czym jest dla mnie prawo. Dyskurs na podstawie organu ścigania-policji

?CZYM JEST DLA MNIE PRAWO? MOJE ODCZUCIA I REFLEKSJE? W dzisiejszym świecie, prawa nie można jednoznacznie zdefiniować jako miecz w ręku silnego, ani też jako tarczę w obronie pokrzywdzonych. W