profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana

poleca69%
Biologia

Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana

Badania genetyczne Tomasza Morgana przyczyniły się do uzupełnienia i wyjaśnienia praw Mendla, a stwierdzenie, że chromosomy są nosicielami genów, stało się podstawą rozwoju współczesnej genetyki. Chromosomowa teoria dziedziczenia. – Geny warunkują dziedziczenie cech. – Zlokalizowane są w chromosomach i ułożone w sposób liniowy. – Każdy gen posiada swoje miejsce / locus / w danym chromosomie. – Geny znajdujące się na jednym chromosomie przekazywane są potomstwu razem jako tzw. grupa...

poleca35%
Biologia

Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana

Badania genetyczne Tomasza Morgana nad muszką owocową ( Drosophila melanogaster ) przyczyniły się do uzupełnienia i wyjaśnienia praw Mendla, a stwierdzenie, że chromosomy są nosicielami genów, stało się podstawą rozwoju współczesnej genetyki.poleca84%
Biologia

Chromosomowa teoria dziedziczenia.

Thomas Morgan – Amerykański genetyk, który opracował założenia chromosomowej teorii dziedziczenia. Badał dziedziczenie cech u muszki owocowej. Jest ona b. dobra do badań genetycznych ponieważ: - Wykazuje dużą zmienność genetyczną - Posiada małą...poleca90%
Biologia

Chromosomowa teoria Thomasa Morgana

dziedziczności około 1920 roku przez Thomasa Morgana , który podał tak zwaną chromosomowo-genową teorię dziedziczności, a swoje uzupełnienia i badania przeprowadzał na muszce owocówce, dlatego, że ma ona bardzopoleca83%
Biologia

Główne założenia teorii Morgana

Główne założenia teorii Morgana -geny jako jednostki dziedziczości zlokalizowane są w chromosomach jąder komórkowych( chromosomowa teoria dziedziczności) -geny ulegają powielaniu, przy czym genypoleca85%
Biologia

Dziedziczenie

(niezależnym) do jakiej gamety trafi. Cechy: dominujące, recesywne; równorzędne. Krzyżówka prosta Krzyżówka wielokrotna Krzyżówka wsteczna (testowa) Chromosomowa teoria dziedziczności Tomasza Morganapoleca85%
Biologia

Dziedziczenie według Thomasa Morgana

drozofilą, prowadzonych w początkach XX w. ze współpracownikami: C.B. Bridgesem, A.H. Sturtevantem, H.J. Mullerem, wykazał doświadczalnie, że geny zlokalizowane są w chromosomach (tzw. chromosomowa teoriapoleca85%
Biologia

Dziedziczenie

. Chromosomowa teoria dziedziczności Morgana . 1. Morgan to uczony przyrodnik. Obserwował on życie muszek owocowych, które szybko się rozmnażają i mają duże, widoczne gołym okiem chromosomy. Tych