profil

Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana

poleca 70% 55 głosów

Badania genetyczne Tomasza Morgana przyczyniły się do uzupełnienia i wyjaśnienia praw Mendla, a stwierdzenie, że chromosomy są nosicielami genów, stało się podstawą rozwoju współczesnej genetyki.

Chromosomowa teoria dziedziczenia.

– Geny warunkują dziedziczenie cech.
– Zlokalizowane są w chromosomach i ułożone w sposób liniowy.
– Każdy gen posiada swoje miejsce /locus/ w danym chromosomie.
– Geny znajdujące się na jednym chromosomie przekazywane są potomstwu razem jako tzw. grupa sprzężona.
– Sprzężenie między dwoma genami tego samego chromosomu może być całkowite lub częściowe, gdy występuje crossing–over.
Crossing–over polega na wymianie odcinków chromatyd niesiostrzanych w chromosomach homologicznych, co prowadzi do rekombinacji DNA.
– Geny mogą być sprzężone, gdy są zlokalizowane na jednym chromosomie lub niesprzężone, gdy znajdują się na różnych chromosomach niehomologicznych.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta