profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana

poleca69%
Biologia

Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana

Kategoria: Genetyka

Badania genetyczne Tomasza Morgana przyczyniły się do uzupełnienia i wyjaśnienia praw Mendla, a stwierdzenie, że chromosomy są nosicielami genów, stało się podstawą rozwoju współczesnej genetyki. Chromosomowa teoria dziedziczenia. – Geny warunkują dziedziczenie cech. – Zlokalizowane są w chromosomach i ułożone w sposób liniowy. – Każdy gen posiada swoje miejsce / locus / w danym chromosomie. – Geny znajdujące się na jednym chromosomie przekazywane są potomstwu razem jako tzw. grupa...

poleca35%
Biologia

Chromosomowa teoria dziedziczenia Morgana

Kategoria: Genetyka

Badania genetyczne Tomasza Morgana nad muszką owocową ( Drosophila melanogaster ) przyczyniły się do uzupełnienia i wyjaśnienia praw Mendla, a stwierdzenie, że chromosomy są nosicielami genów, stało się podstawą rozwoju współczesnej genetyki.