profil

Chromosomowa teoria dziedziczenia.

poleca 85% 644 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Crossing over

Thomas Morgan – Amerykański genetyk, który opracował założenia chromosomowej teorii dziedziczenia. Badał dziedziczenie cech u muszki owocowej. Jest ona b. dobra do badań genetycznych ponieważ:
- Wykazuje dużą zmienność genetyczną
- Posiada małą liczbę chromosomów 2n=8
- Wykazuje dużą płodność
- Krótki cykl życiowy – rozwój następnego pokolenia od 7 do 14 dni

Założenia chromosomowej teorii dziedziczenia
- Geny zlokalizowane są liniowo, każdy gen zajmuje ściśle określone miejsce – locus
- Allele zajmują to samo miejsce w chromosomach homologicznych
- Geny zlokalizowane w tych samych chromosomach tworzą tzw. grupę sprzężenia tzn. że dziedziczą się razem, czyli niezgodnie z II prawem Mendla.
- Rozprzęganie genów zachodzi w procesie crossing over
- Crossing over – zachodzi między dwoma genami, zach. Tym częściej im dalej są one od siebie położone w chromosomie.
- Częstość procesów crossing over może być więc względna miarą długości genów w chromosomie. Jednostką odległości między genami jest 1 centimorgan (1 jednostka makowa) 1 j.m. odpowiada ona jednemu & rekombinantów z krzyżówki wstecznej podwójnej heterozygoty.
- Rekombinanty powstają z gamet w których doszło do crossing over miedzy genami. Ilość tych rekombinantów jest więc miarą częstości crossing over.
- Znając odległość między genami w chromosomie, można ustalić kolejność genów na chromosomie.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta