profil

Dziedziczenie

poleca 85% 208 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Crossing over

I Prawo Grzegorza Mendla
Czynniki dziedziczności (geny) występują u organizmów parami. W czasie powstawania gamet oddzielają się od siebie, segregują, w taki sposób, że każda gameta posiada tylko jeden allel każdego genu.

II Prawo Grzegorza Mendla
Każdy z genów jednej pary oddziela się od drugiego genu, segreguje, w czasie powstawania gamet, w procesie mejozy i jest sprawą przypadku (niezależnym) do jakiej gamety trafi.
Cechy: dominujące, recesywne; równorzędne.
Krzyżówka prosta
Krzyżówka wielokrotna
Krzyżówka wsteczna (testowa)

Chromosomowa teoria dziedziczności Tomasza Morgana:

1. Cechy muszki owocowej, które zadecydowały o jej wyborze
-mała liczba chromosomów
-duża płodność
-krótki cykl rozwojowy
-duża zmienność
-chromosomy bardzo dobrze widoczne w mikroskopie świetlnym
-tani, łatwo dostępny towar

2. Założenia chromosomowej teorii dziedziczenia:

a)liczba chromosomów określonego gatunku jest stała (np. 2n człowiek= 46; 2n muszka owocowa= 8; 2n pies= 78)

b)występuje zgodność między postulowanym zachowaniem się chromosomów co można wyjaśnić, przyjmując, że geny zlokalizowane są w chromosomach.

Teoria chromosomowa:
Czynniki dziedziczności – geny zlokalizowane są w chromosomach.
Geny ułożone są w chromosomach liniowo, w ściśle określonym porządku. Każdy gen zajmuje ściśle określone miejsce tzw. locus.
Różne allele tego samego genu, znajdują się w tych samych miejscach w chromosomach homologicznych. Podczas koniugacji chromosomów homologicznych może zachodzić wymiana odcinków chromatyd tzw. crossing – over. Jedynie podczas crossing – over może występować wymiana genów między chromosomami.
Obserwowane przez Grzegorza Mendla niezależnie dziedziczenie zachodzi, gdy odpowiednie geny znajdują się w różnych chromosomach.
Sprzężone dziedziczenie zachodzi gdy odpowiednie geny znajdują się w tym samym chromosomie.
Sprzężone dziedziczenie jest najczęściej niecałkowite. Zdarzają się mniej lub bardziej częste rekombinacje dzięki procesowi crossing – over.
Im bliżej siebie leżą 2 pary genów w chromosomach, tym silniej są sprzężone, tym rzadziej zachodzi crossing – over.
Im dalej są od siebie położone geny, tym luźniej są sprzężone, tym częściej zachodzi crossing – over. Częstotliwość crossing – over jest stała.
Proces crossing – over jest miarą odległości między genami.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata