profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Chemicznypoleca85%
Geografia

Tatry

I. Tatry 1. Budowa geologiczna - gromadzenie osadów morskich na dnie morza (Tetydy) - pierwsze ruchy górotwórcze (pod koniec Kredy) - wdarcie się intruzji granitowej w płaszcz osadów mezozoicznych i utworzenie trzonu krystalicznego -...poleca85%
Geografia

Przemysł w miastach Polski

Kraków: - metalurgiczny: żelazo - elektromaszynowy: metalowy, maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny - mineralny: betoniarski, materiały budowlane, cegielniany, wapienniczo-gipsowy - lekki: odzieżowy, skórzany - chemiczny:...poleca69%
Geografia

Pojezierze Pomorskie

Pojezierze Pomorskie leży w pasie Pobrzeży Południowo-bałtyckich. Pojezierze Pomorskie dzieli się na trzy mniejsze pojezierza: Zachodniopomorskie, Wschodniopomorskie oraz Południowopomorskie. Znajduje się ono w północno-zachodniej Polsce i...poleca80%
Geografia

Tatry jako region geograficzny i turystyczny Polski.

Tatry jako region geograficzny i turystyczny Polski.poleca84%
Geografia

Euroregion Tatry

Euroregion Tatry powstał w sierpniu 1994 roku w Nowym Targu na mocy porozumienia pomiędzy samorządami Polski i Słowacji. Euroregion " Tatry " jest polsko-słowackim związkiem powiatów, miast, gmin i wsipoleca81%
Geografia

Tatry - najważniejsze informacje.

terenie Polski 175 km Tatry dzielą się na Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie. Granicą między nimi jest Przełęcz Liliowe. Tatry Wysokie zbudowane są z głównie z granitu(twarda skała magmowa). Przeważająpoleca84%
Geografia

Tatry-budowa geologiczna

Budowa geologiczna Tatry cechują się złożoną budową geologiczną, będącą efektem długiego okresu rozwoju. Ostatecznie zostały sfałdowane i wypiętrzone na przełomie ery mezozoicznej i kenozoicznej wpoleca83%
Geografia

Tatry

Polski 175 km Tatry dzielą się na Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie. Granicą między nimi jest Przełęcz Liliowe. Tatry Wysokie zbudowane są z głównie z granitu(twarda skała magmowa). Przeważają granie i