profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Chemicznypoleca85%
Geografia

Przemysł w miastach Polski

Kraków: - metalurgiczny: żelazo - elektromaszynowy: metalowy, maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny - mineralny: betoniarski, materiały budowlane, cegielniany, wapienniczo-gipsowy - lekki: odzieżowy, skórzany - chemiczny:...poleca85%
Geografia

Tatry

I. Tatry 1. Budowa geologiczna - gromadzenie osadów morskich na dnie morza (Tetydy) - pierwsze ruchy górotwórcze (pod koniec Kredy) - wdarcie się intruzji granitowej w płaszcz osadów mezozoicznych i utworzenie trzonu krystalicznego -...poleca69%
Geografia

Pojezierze Pomorskie

Pojezierze Pomorskie leży w pasie Pobrzeży Południowo-bałtyckich. Pojezierze Pomorskie dzieli się na trzy mniejsze pojezierza: Zachodniopomorskie, Wschodniopomorskie oraz Południowopomorskie. Znajduje się ono w północno-zachodniej Polsce i...poleca81%
Geografia

PRZEMYSŁ - ogólnie, funkcje,okręgi przemysłowe.przemysl spozywczy, samochodowy, chemiczny, nawozów sztucznych

, Tomaszów Mazowiecki, Włocławek) tworzyw sztucznych ( Toruń, Łódź) przemysł farmaceutyczny – rozwinął się w  dużych miastach – Kraków, Poznań, Jelenia Góra, Pabianice, Warszawa, Rzeszów przemysłpoleca83%
Geografia

Rolnictwo i przemysł na ziemiach polskich.

, Żywiec, Nowy Targ, Gniezno, Słupsk, Kepice, Radom, W -wa, Chełm; dobry poziom wyrobów Przemysł polski , obejmujący wiele gałęzi, jest zjawiskiem bardzo szerokim i skomplikowanym do opracowaniapoleca70%
Geografia

Krainy geograficzne Polski i ich krótka charakterystyka (położenie, klimat, roślinność, wody, budowa geologiczna, gleby, rzeźba terenu, przemysł, rolnictwo, turystyka).

przemysł stoczniowy, elektromaszynowy i przetwórstwo rybne. Rolnictwo: Przeważają uprawy ziemniaków i żyta, oraz hodowla bydła. Na lepszych glebach uprawy pszenicy i buraków cukrowych. W okolicachpoleca85%
Geografia

Przemysł elelkromaszynowy i chemiczny w Polsce

organiczna przemysł włókienniczy ( Gorzów Wielkopolski, Tomaszów Mazowiecki, Włocławek) tworzyw sztucznych ( Toruń, Łódź) przemysł farmaceutyczny – rozwinął się w dużych miastach – Kraków, Poznańpoleca85%
Geografia

Charakterystyka wybranego okregu przemyslowego

wydobywane surowce, gdyż ich tam nie ma, jak w przypadku GOP-u. Wiodąca gałęzią jest przemysł elektromaszynowy, który skupia się w samej Warszawie jak i okolicznych miastach : Pruszków, Piaseczno