profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Białka zapasowe

poleca62%
Chemia

Zastosowanie, znaczenie, funkcje

W przyrodzie występuje ogromna różnorodność białek, pełnią one także wiele funkcji, np.: białka w przyrodzie białka strukturalne budują różnorodne struktury komórkowe, a także tkanki, np. kolagen (główny składnik tkanki łącznej), elastyna (składnik ścięgien), keratyna (budulec włosów, paznokci, rogów) białka motoryczne w komórkach tworzą kurczliwe struktury umożliwiające ruch, np. miozyna i aktyna (białka tkanki mięśniowej), dyneina (składnik rzęsek i...poleca85%
Biologia

Ściąga

Przejawy życia oddychania,odrzywianie, wydalanie,wzrost,ruch, reagowanie na bodzce, rozmnazanie Wirusy-twory z pogranicza materi żywej i nieozywionej Cz.mech.mikroskopu statyw z podstawką,stolik,tybus, reworwer,przesłona,śruba...poleca83%
Chemia

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów – tłuszcze, aminokwasy, białka i węglowodany.

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów, są to związki chemiczne zawierające w swoich cząsteczkach dwie lub więcej grup funkcyjnych, połączonych z rdzeniem węglowodorowym . Właściwości fizyczne i chemiczne wielofunkcyjnych pochodnych...poleca83%
Chemia

Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

Aminokwasy - związki organiczne o charakterze amfoterycznym, zawierające w cząsteczce grupę karboksylową i grupę aminową. Białka - wielocząsteczkowe związki organiczne zbudowane z aminokwasów, będące podstawowym składnikiem komórek żywych...poleca83%
Fizyka

Właściwości i zastosowanie fal mechanicznych i elektromagnetycznych.

komunikuje się za pomocą dźwięków słyszalnych. Ultradźwięki znalazły zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach. Pozwalają nam uzyskać dokładny obraz przedmiotów. Właściwość tę wykorzystują sonary napoleca83%
Chemia

Zastosowanie izotopów. Wykorzystanie promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w życiu człowieka.

jąder atomowych tworzą nowe jądra tego samego lub innego pierwiastka. Nuklidy promieniotwórcze wytwarzane sztucznie znalazły najróżnorodniejsze zastosowanie , szczególnie jako źródła promieniowaniapoleca85%
Edukacja europejska

Funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych

oraz przyjęcie statusu następuje w drodze zawarcia umowy międzynarodowej. Głównym tematem pracy są funkcje i znaczenie organizacji międzynarodowych. Należy więc wyjaśnić czym jest pojęcie funkcjipoleca88%
Biologia

Interferon

białek, w tym wirusowych w komórkach. Odznaczają się wybitną zdolnością hamowania replikacji wirusów penetrujących wnętrze komórek makroorganizmów. Wykazują wielorakie funkcje biologiczne: hamująpoleca81%
Wiedza o kulturze

Znaczenie barw w życiu człowieka

coraz bardziej poznawali ich znaczenie nie tylko dla sfery estetycznej i emocjonalnej, ale też dla zdrowia. Istnieje teoria poparta badaniami dawnych języków indoeuropejskich głosząca, że człowiek