profil

Ściąga

drukuj
poleca 85% 153 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przejawy życia
oddychania,odrzywianie,
wydalanie,wzrost,ruch,
reagowanie na bodzce,
rozmnazanie
Wirusy-twory z pogranicza
materi żywej i nieozywionej
Cz.mech.mikroskopu statyw
z podstawką,stolik,tybus,
reworwer,przesłona,śruba
miktometryczna,śruba
makrometyczna
Cz.optycznelusterko
(żarówka)konderson-służy
do skupienia światła na
preparacie, obiektyw okular
Powiekszenie mikroskopu=
powiekszenie okulara*
powiekszenie obiektywu
10*15=150
Składniki chemiczne komórki
1.woda75%, 95%meduza,
10%nasiona
2.sucha masa
a/związki nieorganiczne
*makroelementy(wystepują
w dużych ilościach)
ponad100ml
C,H,O,P,K,N.S.Ca,Fe
*mikroelementy(wystepują
w małej ilości)poniżej100ml
Na,Mg,Cr,Mn,Cu,Zn,Si,Cl,F
b/związki organiczne
*sacharydy(weglowodany,
cukry)
-monosacharydy:glikoza,
fluoza,ryboza,deoksypynoza
-digosacharydy
Funkcje:budzielcowa,energe-
tyczna,odżywcza
*lipidy(tłuszcze)-sąto estry
gliceoru i wyższych kwasów
tłuszczowych
-nasycone
-nienasycone
Funkcje:odżywcze,energetyczne
budulcowe
*pepty(białka)-białka zbudowane
są z aminokwasów.Białka jako
jedyne są enzymami.Niektóre
białka transportują po organiźmie
(hemoglobina-transportuje tlen)
-białka odpornościowe
-białka chrmonalne
-białka budulcowe-budują błony
komórkowe
-białka zapasowe-są mater.
zapasowych roślin strączkowych
-białka proste-są złożone jedynie
z aminokwasów
-białka złożone-mają dołączone
inne fragmenty lipopotroteriny,
glikoproteiny,chromproteiny
-białka histony-zasadowe które
budują chromosomy razem
z kwasami nukloidów
Wapń-buduje kości,zęby
gwarantujeprawidłowe
funkcjonowanie mieśni
Wapnie dużo jest w mleku
i produktach mlecznych
Żelazo-jest składnikiem
hemogliny i nigoliny wystepuje
w mieśniacha hemogloina
we krei.Dużo żelaza
wystepuje w wątróbce
,żółtkach jajkai roślinach
strączkowych
Magnez jest pierwiastkiem
wpływającymna syntezę
białek, łączy sie niezbędny
dla układu nerwowego
Jód potrzebny ludzią chorym
na tarczyce
Fluor chroni [rzed pruchnicą
zębów,ochrania zęby i kości
ATP-adenozynodifosforant
DNA kwas deoksyrybonukleinowy
RNA-kwas fybonukleinowy
Komórka jednostka strukturalna i
funkcjonalna orkanizmu
ZWIERZĘCA I ROŚLINNA
-błona komórkowa zbudowana
z białeki tłuszczu umożliwia
kontakt ze środowskiem
zwierzęcy,
-cytoplazma
-jądro komórkowe steruje
prosesami zachodzącymi w
komórce,przekazujei gromaszi
informacje genetyczne-mich-
ochądry yu wykorzystywana
jest energia w procesie
oddychania tlenowego
-siateczka śródplazmatyczna-
głatkai szorstka odpowiada za
synteze białek,połączona z
rybosonami, gładka odpowiada
za synteze tłuszczów -aparat
golgiego odpowiada za
zagęszczenie i transport
substancji w różne miejsca
-rybosomy-odpowiedzialnie są za
synteze białek
ZWIERZĘCA
-wodniczka
ROŚLINNA
-wakuola
-plastydy-chloroplastry
zabierają barwnikchrolowik
,warunkują fotosynteze
,chloroplastry-zawierają
barwnik zółty i czerwony,
lekoplastry-pozbawione
barwników posiadają
substancje'np.skrorbie
TYPYTRANSPORTU
PRZEZ BŁONE
KOMÓRKOWĄ
Błona komórkowa jest
selektywnie(wybiórczo)
przepuszczalna
Przenikania substancji
*dyfuzja-zaczodzi wtedy
gdy i woda i drobno-
cząstkowe substancje
rozpuszczalne w tłuszczu
przenikają przez błone
swobodnie *dyfuzja
wspomagana-zachodzi
wtedy gdy odpowiednie
białka transportowe mogą je
wspomagać
transport aktywny-polega
na tym,że odpowiednie
białka transportowe mają
aktywnie przemieszczać
cząsteczki substancji wbrew
gradientowi stezen Transport
ten wymaga nakładu energi
Rybosomy-zbudowane z
kwasów RNA i z białek.
Posiadają z podjednostki-
wiekszą i mniejszą.Rybosomy
mogą wystepowac na
terenie cytoplazmy
,połączone są siateczką
szorstką.Mogą wystepować
w mitochondriach i
chloroplastrach.Proces
translacji polega na tym,
że aminokwasy łączą sie
wiązaniem peptydowym
Aparat goldiego zbudowany
jest z cysteru(pęcherzyk
i duże i zpłaszcone) w których
nastepuje przebudowa i
zagęszczenie substancji
pecherzyki małe odpowiadają
za transport substancji
powstałych cesternach
siateczka śródplazmatyczna-
wyznacza przedziały w komórce
dzieki w tej samej komórce
w tym samym czasie mogą
zachodzić procesy przeciwne
np,synteza i rozkład
cytoszkielet-to sieć białkowych
włukienek i mikrorureczek
umożliwiających zmiane kształtu
niektórych komórek i
zdolnośc do poruszania sie
Budowa mitochondrium:błona
zewnetrzna, błona wewnetrzna,
grzebienie(mitochondrie)-łancuch
pokarmowy,rybosomy,
matriks-cykl krebsa,DNA
Adenozynodifosgoran
przekształca sie w
adenozinodifosforan i
wczasie tego wydala energie
Typy oddychania komórkowego
-tlenowe(36ATP)
I-glikonyzai glukoza->
pirogramian
II-cykl krebsa(matriks)
III-utlenianie końcowe(
łańcuch oddoeczowy)
(grzebienie)
-beztlenowe(fermentacja)
(2ATP)
*fermentacja alkocholowa
np drożdże
*fermentacja mlekowa
np.bakterie mlekowe,mieśnie
Cykl Krebsa polega na
przyłączeniu acetylokoenzymu A
do szczawioodctanu który
przekształca sie kolejne kwasy
organiczne tworząc
szczawioodctan w trakcie
cyslu nastepuje: dwukrotne
wydzielenie CO2, czterokrotne
oderwanie par wodoru
i synteza cząsteczki ATP
Utlenianie końcowe-pary wodoru
powstałe w cyklu krebsa
wyłączane są przez
przenośniki wodoru i
transportowane na tlen
cząsteczkowy.W wyniku
połączenia wodoru i tlenu
powstaje woda Procesowi
towarzyszy wydzielenie
dużej ilości ATP
Komórki prokariotyczne
(bezjądrowe)np.bakterie
Komórki eukariotyczne
(z jądrem) wiele jąder-komórcza
Budowa jądraJąderka(białko+RNA),
chromatyda(białko+DNA)
kariolinfa, pory podwójna
błona komórkowa
Kwas DNA zbudowany jest z
dwuch nici połączonych za sobą
a skreconych spiralnie.
Nici kwasu DNA nawiniete sa na
histony(białka zasadwe) odcinek
DNA+8fistonówto nukeon
NUKLEONY TWORZA
CHROMATYDE
Budowa chromatydy:chromatyda,
ramie.centometr
Komórka o pojedynczym
komplecia chromosomów 1n
jest haplolidalna, 2n-diplolidalna
Funkcje jądra:-gromadzi inormacje
genetyczną w postaci DNA
-umozliwia powielenie(
podział)komórek
-odpowiada za rekikkacje
(synteza)DNA
-odpowiada za transtrypcje
(synteza RNA)
-steruje procesem syntezy białka
MITOZA-składa sie z 4 faz po
których nastepuje interfaza
w trakcie interfazy komórka
nie dzieli sie ale przygotowuje
do podziału tu nastepuje
replikacja DNA czyli podwojenie
liczyb cząsteczek DNA
PROFAZA-z chromatydy
powstają chromosomy pęka
otoczka jądrowa i zanika jąderko
METAFAZA-do chomosomów
dołanczają sie włukienka
białkowe tworzy sie wrzesiono
podziałowe chromosomy
układają sie w płaszczyźnei
równikowej
ANAFAZA- połówki chromosomów
(chromatydy zwane
chromosomami potocznymi)
rozchodzą sie do przeciwległych
biegunów rozpoczyna sie
podział cytoplazmy
TELOFAZA-kończy sie
podział cytoplazmy
odtworzona została błona
komórkowa w okół dwuch skupisk
nastepuje despalizacja chromosomów
MEJOZA-składa sie z dwuch
przedziałów nierozdzielonych
interfazą. W wyniku podziału
z jednej komórki macieżystej
o podwójnej ilości chromosomów
powstają 4 komórki potomne
e których każda ma o połowe
mniej chromosomów niż komórka
macieżysta.W ten sposób
powstają gamety
PROFAZA I - powstają
chromosomy które układają sie
parami-stadiumbiwalentów,
zanika błona jądrowa i jąderko
może nastąpić wymiana
odcinkó chromosomami
chromologicznymi
ANAFAZA I - nici wrzesiona
podziłowego kurczą sie do
przeciwległych biegunów
rozchodzą sie chromosomy
chromologiczne
TELOFAZA I - nestepuje
częściowa despalizacja
chromosomów oraz
podział cytoplazmy
PROFAZA II - powstanie
chromosomów
METAFAZA II - w płaszczyźnie
równikowej czeciona
układają sie chromosomy
ANAFAZA II - na skutek
kurczenia nici zeciona do
przeciwległych biegunów
wędrują połówki chromosomów
(chromatydy)
TELOFAZA II - podział
cytoplazmy formowanie błon
jądrowych,destylizacja
chromosomów


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
7.12.2009 (21:31)

Jak pisałeś to trzeba było wcześniej zajrzeć do słownika ortograficznego! 3

Typ pracy