profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Austria w XVIII wiekupoleca85%
Historia

Austria XVIII, Maria Teresa, Józefinizm.

Austria Patrząc na ówczesną sytuację Austrii i pomijając szczególny przypadek Czech, to zauważamy, że Habsburgów z innymi krajami łączy jedynie związek unii personalnej. Unia ta mogła być w każdym momencie zerwana ze względu na prawdopodobny...poleca85%
Historia

Wyjaśnij , kiedy i w jakich okolicznościach zostało ponownie użyte słowo „obywatel” w nowożytnej Europie w odniesieniu do ogółu obywateli.

Moja praca będzie się opierała na wydarzeniach ułożonych w sposób chronologiczny. Lata, które wezmę pod uwagę to okres rządów Marii Teresy jako władczyni Austrii 1740 –1780, Józefa II 1780-1790, Fryderyka II Wielkiego jako króla Prus 1740- 1786...poleca83%
Historia

Wyjaśnij przyczyny wzrostu potęgi sąsiadów Polski, tj. Rosji, Austrii i Prus w XVIII wieku.

Wiek XVIII jest bardzo istotnym stuleciem w historii świata, gdyż wtedy mamy do czynienia z powstaniem Stanów Zjednoczonych, Rewolucją Francuską, Sejmem Czteroletnim i Konstytucją 3 maja w Polsce, a także ze wzrostem potęgi...poleca85%
Historia

Austria - XVIII wiek - absolutyzm

": a) na tronie mieli panować tylko najstarsi męscy potomkowie cesarza, b) w braku linii męskiej jego córka, c) państwo stanowi całość. Mimo tego, że Maria Teresa miała jak największe prawapoleca85%
Historia

Absolutyzm w Austrii

siostry Marii Teresy) uznaje się za cesarza - Maria Teresa wycofuje się z wojny z Prusami (1742), pomocy udziela jej Anglia - ponownie uderza Fryderyk II (II wojna śląska) W 1748r. zostaje zawarty pokójpoleca85%
Historia

Reformy Marii Teresy-początki józefinizmu.

Dynastia Habsburgów, z której pochodziła Maria Teresa była jedyną dynastią, która posiadała tak wiele terytoriów (ziemie zróżnicowane pod względem gospodarczym, językowym, kulturowym – Austriapoleca89%
Historia

Polska pod rozbiorami- przekrój przez epoki

opieka społeczna dla weteranów armii. Agresywna polityka zagraniczna - znaczne powiększenie terytorium państwa. AUSTRIA Maria Teresa (1740-1780) Monarchia habsburska: kraje austriackie, Czechy, Węgrypoleca85%
Historia

Przemiany gospodarczo-społeczne w XVIII w. oraz przemiany kulturowe w epoce oświecenia

zagraniczna - znaczne powiększenie terytorium państwa. AUSTRIA Maria Teresa (1740-1780) Monarchia habsburska: kraje austriackie, Czechy, Węgry, Siedmiogród, Lombardia i Belgia (Niderlandy Pd