profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Arkadia definicjapoleca84%
Język polski

Arkadia, raj, wyspy szczęśliwe.

Od zawsze człowiek marzył o jakimś spokojnym miejscu gdzie mógłby się rozwijać i rozmnażać. Problem polega na tym, że nikt prawdopodobnie takiego miejsca nie znalazł. Przepiękne miejsce gdzie beztroskie życie stałoby się codziennością powstawało...poleca89%
Język polski

Przedstaw różne sposoby funkcjonowania toposu arkadii odwołując się do wybranych przykładów

Arkadia – kraina wszelkiej szczęśliwości, raj ziemski. Arkadia – kraina wszelkiej szczęśliwości. W każdej epoce przyjmowała inną formę, ale znaczenie było i jest takie samo. To miejsce szczęśliwości i spokoju. Ostoja, która towarzyszy ludzkości...poleca81%
Język polski

Starożytność - Biblia, mitologia, filozofia, pojęcia i inne - najważniejsze pojęcia

Biblia Księga Rodzaju (powstanie świata): Księga Rodzaju [Rdz], Pierwsza Księga Mojżeszowa [1 Moj] - pierwsza księga Biblii, należąca do Starego Testamentu, zaliczana do Pięcioksięgu (Tory). "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię....poleca85%
Język polski

Szczęście

Komentarz: Filozofowie bardzo dużo mówią o szczęściu, zastanawiają się, czy zadaniem człowieka jest bycie szczęśliwym, ale w literaturze jest stosunkowo mało wizerunków ludzi w pełni szczęśliwych. Dlaczego? – jedna z możliwych odpowiedzi to ta,...poleca84%
Język polski

Arkadia i raj - motyw

panuje atmosfera serdeczności, życzliwości i pogody. Nawet służbę traktuje się jak rodzinę (Maciejunio, Wojciunio). Taki jest obraz życia ziemiaństwa. K.I. Gałczyński „Prośba o wyspy szczęśliwepoleca84%
Język polski

Różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich. Scharakteryzuj na przykładzie starożytnej Arkadii, wyspy Eldorado, krainy Nipu, Soplicowa, szklanych domów

Soplicowa, następuje identy-fikacja Baryki z Polską. Dopiero zamieszkawszy w Chłodku, dostrzeże wielkość krzywdy społecznej w Polsce. Arkadię Nawłoci zamieni na „pie-kło” Chłodka. Arkadia , Raj , Wyspypoleca81%
Język polski

Obraz biblijnego raju

słów, przedstawiali ową „krainę wiecznego szczęścia”. Konstanty Ildefons Gałczyński w wierszu pt.: „Prośba o wyspy szczęśliwe ” ukazuje obraz własnego świata marzeń. Dla artysty tytułowe wyspy topoleca84%
Język polski

Arkadie i utopie – literackie krainy szczęścia w utworach różnych epok i sposoby ich kreowania.

traktowaniem jej jako świętości. Arkadia , Raj , Wyspy Szczęśliwe - to wieczne pragnienie człowieka zagubionego w codziennej, szarej rzeczywistości, chaosie świata. Szkoda, że poszukujemy krainypoleca84%
Język polski

Motyw raju. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw sposoby jego prezentacji.

Poszukiwanie miejsca, gdzie człowiek byłby szczęśliwy, towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Biblijny raj , starożytna Arkadia , wyspy szczęśliwe – to różne nazwy tej samej krainy, gdzie życie