profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 4
Grafika 0
Filmy 0

Archebakterie

poleca49%
Biologia

Przegląd bakterii i ich znaczenie

Kategoria: Organizmy prokariotyczne

Podział bakterii. Archebakterie występują często w warunkach ekstremalnych, np. gorących źródłach, solankach, ściekach. Przykładem są bakterie metanogenne występujące na torfowiskach lub bakterie halofilne z solanek. Bakterie właściwe są bardzo zróżnicowane. Należą do nich m.in. sinice, promieniowce, krętki. Innym podziałem bakterii, przydatnym np. w medycynie, jest ich podział na bakterie Gram–dodatnie /G+/ i Gram–ujemne /G–/. G+ mają grubą, mureinową ścianę komórkową, barwiącą się...

poleca13%
Biologia

Organizmy prokariotyczne

Kategoria: Różnorodność organizmów

Organizmami prokariotycznymi są bakterie. Wyodrębnia się je w królestwo Monera , które dzielone jest na dwa podkrólestwa: Archaea (archeany, archebakterie) oraz Eubacteria (bakterie właściwe, eubakterie).

poleca31%
Biologia

Organizmy prokariotyczne

Kategoria: Różnorodność organizmów

Organizmami prokariotycznymi są bakterie. Wyodrębnia się je w królestwie Monera, które dzielone jest na dwa podkrólestwa: – Archaea /archeany, archebakterie/, – Eubacteria /bakterie właściwe, eubakterie/.

poleca67%
Biologia

Archebakterie

Kategoria: Przegląd bakterii i ich znaczenie

Archebakterie (Archeany) występują często w warunkach ekstremalnych, np. gorących źródłach, solankach, ściekach. Mają ścianę komórkową pozbawioną mureiny, o innej budowie niż bakterie właściwe. Ich RNA cechuje obecność intronów i eksonów. Występują też u nich nietypowe procesy metaboliczne, np. redukcja CO 2 do metanu lub redukcja siarczanów podczas oddychania beztlenowego. Przykładem są bakterie metanogenne występujące na torfowiskach, bakterie halofilne z solanek lub bakterie...