profil

Organizmy prokariotyczne

poleca 31% 26 głosów

Organizmami prokariotycznymi są bakterie. Wyodrębnia się je w królestwie Monera, które dzielone jest na dwa podkrólestwa:
– Archaea /archeany, archebakterie/,
– Eubacteria /bakterie właściwe, eubakterie/.

poleca 62% 34 głosów

Budowa bakterii

Prokariotyczne komórki bakterii cechuje bardzo prosta budowa. Wielkość waha się od 0,5 do kilkudziesięciu mikronów. Nie mają jądra, a kolisty DNA, tzw. genofor, zlokalizowany jest w nukleoidzie. Wiele bakterii, oprócz chromosomowego DNA, posiada też cząsteczki DNA pozachromosomowego, tzw. plazmidy. Zamiast mitochondriów i chloroplastów występują u nich mezosomy i tylakoidy. Rybosomy są małe. Materiałem zapasowym jest glikogen, wolutyna lub skrobia sinicowa. Ściana komórkowa bakterii...

poleca 49% 27 głosów

Przegląd bakterii i ich znaczenie

Podział bakterii. Archebakterie występują często w warunkach ekstremalnych, np. gorących źródłach, solankach, ściekach. Przykładem są bakterie metanogenne występujące na torfowiskach lub bakterie halofilne z solanek. Bakterie właściwe są bardzo zróżnicowane. Należą do nich m.in. sinice, promieniowce, krętki. Innym podziałem bakterii, przydatnym np. w medycynie, jest ich podział na bakterie Gram–dodatnie /G+/ i Gram–ujemne /G–/. G+ mają grubą, mureinową ścianę komórkową, barwiącą się...

Podoba się? Tak Nie