profil

Organizmy prokariotyczne

poleca 13% 33 głosów

Organizmami prokariotycznymi są bakterie. Wyodrębnia się je w królestwo Monera, które dzielone jest na dwa podkrólestwa: Archaea (archeany, archebakterie) oraz Eubacteria (bakterie właściwe, eubakterie).

poleca 54% 60 głosów

Budowa bakterii

Prokariotyczne komórki bakterii cechuje bardzo prosta budowa. Wielkość waha się od pół do kilkudziesięciu mikronów. Nie mają jądra, a kolisty DNA, tzw. genofor , zlokalizowany jest w nukleoidzie . Wiele bakterii oprócz chromosomowego DNA posiada też cząsteczki DNA pozachromosomowego, tzw. plazmidy , które mogą warunkować odporność bakterii na antybiotyki. Zamiast mitochondriów i chloroplastów występują u nich mezosomy i tylakoidy . Rybosomy są małe. Materiałem zapasowym jest glikogen,...

poleca 54% 88 głosów

Czynności życiowe bakterii

Bakterie charakteryzują się dużym zróżnicowaniem metabolizmu i trybu życia. Ich podstawowymi czynnościami życiowymi są odżywianie się, oddychanie i rozmnażanie, a niekiedy także ruch. Reagują na bodźce i wykazują bardzo duże zdolności adaptacyjne do różnych środowisk.

poleca 12% 42 głosów

Przegląd bakterii i ich znaczenie

Ogromna liczebność bakterii oraz zróżnicowanie ich właściwości fizjologicznych sprawia, iż mogą występować we wszystkich środowiskach, znajdując tam dogodne warunki do życia. Podział systematyczny bakterii Bakterie dzielone są na archebakterie i bakterie właściwe.

Podoba się? Tak Nie