profil

Czynności życiowe bakterii

poleca 53% 87 głosów

Bakterie charakteryzują się dużym zróżnicowaniem metabolizmu i trybu życia. Ich podstawowymi czynnościami życiowymi są odżywianie się, oddychanie i rozmnażanie, a niekiedy także ruch. Reagują na bodźce i wykazują bardzo duże zdolności adaptacyjne do różnych środowisk.

poleca 45% 43 głosów

Odżywianie

U bakterii występują różne formy autotrofizmu i heterotrofizmu. Stąd też ze względu na sposób odżywiania wyróżnia się kilka grup bakterii. Bakterie heterotroficzne : – saprofity, – pasożyty, – symbionty. Bakterie autotroficzne : – chemoautotrofy – przeprowadzają chemosyntezę; – fotoautotrofy – prowadzą fotosyntezę anoksygeniczną lub fotosyntezę oksygeniczną.

poleca 55% 125 głosów

Oddychanie

Bakterie, podobnie jak inne organizmy, w procesie oddychania wyzwalają energię zawartą w rozkładanych związkach organicznych. Dla niektórych źródłem energii są redukowane przez nie substancje mineralne (np. azotany do azotu cząsteczkowego – tzw. denitryfikacja, lub siarczany do siarki pierwiastkowej). Ze względu na sposób oddychania wyróżnia się: – bakterie tlenowe ( aeroby ) – wykorzystują tlen jako akceptor wodoru; – bakterie beztlenowe ( anaeroby ) – wykorzystują jako akceptor wodoru...

poleca 22% 23 głosów

Ruch

W środowisku wodnym wiele bakterii może się poruszać za pomocą rzęsek. Nieliczne poruszają się ruchem ameboidalnym dzięki zmianom kształtu ciała.

poleca 49% 33 głosów

Rozmnażanie i wymiana materiału genetycznego

Bakterie rozmnażają się przez podział bezpośredni komórki, czyli na drodze amitozy . Proces ten prowadzi do wzrostu liczebności bakterii w populacji. Zachodzi do momentu wyczerpania się składników odżywczych w środowisku. W niesprzyjających warunkach niektóre bakterie, np. laseczki maczugowców, mogą wytwarzać formy przetrwalnikowe zwane endosporami, które w stanie życia utajonego, czyli anabiozy , mogą przetrwać wiele lat. Rozmnażanie bezpłciowe nie zapewnia bakteriom wymiany materiału...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta