profil

Wybierz przedmiot
Teksty 21
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Analiza Ody do młodościpoleca85%
Język polski

Bunt w "Odzie do młodości". Arkadia moich marzeń.

W utworze pt.: „Oda do młodości” zostały wyrażone poglądy młodego pokolenia. Wiersz ukazywał świat rzeczywisty i świat, który miał dopiero powstać. Ludzie zadowalali się tym co mieli. Stare pokolenie było egoistyczne i bez serc. Świat był gnuśny,...poleca85%
Język polski

"Oda do młodości" i "Któż nam powróci' - analiza porównawcza.

"Oda do młodości" jest przełomowym utworem romantycznym, zawierającym dyskusję pokoleniową romantyków z klasykami. Dla romantyków ważny był głos serca, to co czują, a klasycy cenili naukę. "Któż nam powróci" jest utworem z...poleca85%
Język polski

Z jakimi hasłami, zawartymi w „Odzie do młodości” utożsamia się współczesny młody człowiek?

Oda do młodości” Adama Mickiewicza przestawia dwa skrajnie różne światy. Pierwszy z nich jest nudny, szary, ponury, pełen ospałych i bezczynnych ludzi, którzy postępują egoistycznie i chciwie. Drugi, przepełniony optymizmem, entuzjazmem oraz...poleca85%
Język polski

"Oda do młodości" Adama Mickiewicza i "Do młodych" Adama Asnyka

Odę do młodości" Adama Mickiewicza jak i wiersz Adama Asnyka "Do młodych" można uznać za manifesty literackie, gdyż utwory te wyrażają założenia programowe nadchodzącej epoki, zwiastują nadejście czegoś nowego, innego, a pokolenie wprowadzające tę...poleca85%
Język polski

Adam Mickiewicz „Oda do młodości”

W utworze są zarysowane zasadnicze obrazy: -motyw lotu -świat stary -swat młody, wyłaniający się z zamętu -świat walki „Oda do młodości” posiada cechy klasycystyczne i jednocześnie romantyczne. Cechy klasycystyczne: -wybór ody jako...poleca86%
Język polski

W jakim stopniu hasła i ideały „Ody do młodości” są aktualne dla mnie i mojego pokolenia?

„Oda do młodości” została napisana przez Adama Mickiewicza w grudniu 1820 roku. Wiersz ten stanowi apoteozę młodości: wychwala jej zalety, ukazuje siłę. Podmiot liryczny utworu zwraca się do wszystkich młodych ludzi, zachęcając ich do...poleca85%
Język polski

Dwa światy w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza.

„Oda do młodości” to wiersz uznawany za programowy dla młodych romantyków. Adam Mickiewicz napisał go w grudniu 1820 roku i przesłał filomatom do Kowna. W tym rękopisie znajdziemy motto z Schillera, które umieścił poeta przed tekstem „Ody...”....poleca85%
Język polski

"Oda do młodości" A. Mickiewicza - analiza i interpretacja

Utwór Adama Mickiewicza „Oda do młodości” jest liryką zwrotu do adresata (występują liczne apostrofy, np.: „Młodości!”, „młodzi przyjaciele”), a także liryką apelu, ze względu na występujące rozkazy: „Zestrzelmy myśli w jedno ognisko”....poleca85%
Język polski

"Oda do Młodości" Adam Mickiewicz

Utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Apostrofa do młodości, której poeta przypisuje wielką siłę. Młodość jest w stanie "przypiąć skrzydła do ramion", wynieść poetę ponad poziomy, ukazać mu perspektywę całego świata. Młodość...poleca83%
Język polski

Porównaj „Odę do turpistów” Juliana Przybosia z „Odą do młodości” Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na treść i formę utworów oraz liczne aluzje.

Młodość w dziełach literackich jest wszechobecna. Może ze względu na to, że każdy ją przeżywa, lub też z powodu swej niezwykłej urody, za którą , kiedy minie, każdy tęskni. Adam Mickiewicz zdawał sobie sprawę, już w swej młodości, jaką ma ona...poleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja "Ody do młodości" Adama Mickiewicza

Utwór, jak zresztą wskazuje na to sam tytuł, jest odą. Oda jest to utwór wierszowany, najczęściej stroficzny o charakterze pochwalnym lub dziękczynnym. Jest to patetyczny utwór opiewający wybitną postać, wydarzenie, bądź wzniosłą ideę. "Oda do...poleca85%
Język polski

Czy "Oda do młodości" jest dziełem klasycznym czy romantycznym?

"Oda do młodości" powstała w grudniu 1820 roku w Kownie. Stała się programem ideowym filomatów. Według Mickiewicza, człowiek młody powinien próbować poznać to, co pozazmysłowe. Apostrofa do młodości - ma mu pomóc wynieść się do góry, przeniknąć...poleca85%
Język polski

Wierność i idea młodości czy kariera i nadzieja na sukces życiowy. Moje refleksje na temat wyborów moralnych bohaterów literackich minionych epok.

W każdej epoce byli młodzi ludzie pełni ideałów i wyobrażeń o swojej przyszłości, niestety wielu z nich z czasem zmieniało swoje poglądy, które były modyfikowane przez sytuacje polityczną, historyczną lub materialną bohatera.Życie w...poleca85%
Język polski

"Oda do młodości" Adama Mickiewicza - jednostka wobec zbiorowości.

W „odzie do młodości” Adama Mickiewicza przykładem jednostki wobec zbiorowości jest sam podmiot liryczny. Jest on wybitnym, romantycznym przywódcą, który dąży do szczęścia całej ludzkości. Poeta charakteryzuje i ukazuje dwa ścierające się ze sobą...poleca87%
Język polski

Poezja Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz jest najwybitniejszym poetą polskiego romantyzmu. Potrafił on z olbrzymią siłą i mocą oddziaływać na naród oraz pokazywać mu nową, acz nieznaną drogę dalszego postępowania. Jego postępowe myśli miały karmić szeregi pokoleń,...poleca85%
Język polski

"Oda do młodości" Adama Mickiewicza.

"Oda do młodości" Adama Mickiewicza to pierwszy manifest światopoglądowy pokolenia romantyków. Podmiot liryczny w pierwszej części utworu wypowiada się w 1 os. l. poj. w kolejnych zwrotkach mówi w 1 os. l. mn.- utożsamia się ze...poleca85%
Język polski

Istota młodości w utworze Mickiewicza "Oda do młodości".

Jaka ranga została nada młodości w utworze Mickiewicza (Oda do młodości). ?Oda do młodości? Adama Mickiewicza jest swoistym wychwaleniem młodości ponad wszelkie inne etapy życia. Młodość nazwana przez autora ?nektarem życia? uznana została...poleca85%
Język polski

"Oda do młodości" Adam Mickiewicz

Utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Entuzjastyczna pochwała młodości jako boskiej siły, która stworzy "świat ducha". Wiersz łączy elementy oświeceniowe z romantycznymi.: Elementy oświeceniowe: 1. gatunek literacki - oda...poleca83%
Język polski

"Oda do młodości" Mickiewicza.

"Oda do młodości" Utwór uznany za szczytowe osiągnięcie poezji filomackiej. Entuzjastyczna pochwała młodości jako boskiej siły, która stworzy "świat ducha". Wiersz łączy elementy oświeceniowe z romantycznymi.: Elementy...poleca84%
Język polski

"Oda do młodości" utwór i omówienie.

Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy; Młodości! dodaj mi skrzydła!• Niech nad martwym wzlecę światem W rajską dziedzinę ułudy:; Kędy zapał tworzy cudy, Nowości potrząsa kwiatem, I obleka w nadziei złote malowidła. Niechaj, kogo wiek...poleca84%
Język polski

"Oda do młodości" – utwór romantyczny czy klasyczny.

Po przeczytaniu tematu na myśl przyszła mi jednoznaczna odpowiedź: oczywiście, że „Oda...” jest utworem romantycznym. Jednakże, gdyby tak było, polecenie nie brzmiałoby: „czy?”. Jeszcze raz przeanalizowałam tekst mickiewiczowskiego dzieła,...