profil

Miłość romantyczna

poleca 57% 16 głosów

Gustaw kochał swą wybrankę miłością romantyczną. Był przekonany o wspólnocie dusz łączącej go z ukochaną. Była to więź silniejsza niż wszelkie zobowiązania,niż małżeństwo, niż moralność. Kobieta jednak wyszła za innego. Podobnie Werter z Cierpień młodego Wertera Goethego uważał, że dusze jego i Lotty są sobie przeznaczone, wszak razem doznawali tylu wspaniałych wzruszeń przy lekturze. Ponieważ nie mógł dalej żyć bez wybranki swego serca, która została żoną innego, popełnił samobójstwo...
Romantyczna miłość często naznaczona jest mrocznym dramatem. Kochanków ktoś rozdziela. Tak jest i w Giaurze Byrona. Hassan zabija Leilę, ukochaną Giaura, przebywającą w jego haremie – to kara za zdradę. W odwecie Giaur zabija Hassanai do końca życia zamknięty w klasztorze pokutuje za swe winy.
Także Jacek Soplica, bohater Pana Tadeusza, kocha romantyczną miłością córkę Stolnika. Magnat nie chce oddać mu Ewy, wydaje ją za kogoś innego, Jacek żeni się z inną, oboje nie są szczęśliwi...

Podoba się? Tak Nie