profil

Miłość romantyczna

poleca 85% 176 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Romantyczna koncepcja miłości – odwołując się do koncepcji średniowiecznej miłości dworskiej, tradycji platońskiej, neoplatońskiej oraz chrześcijańskiej, a także miłości sentymentalnej – ukazywała miłość jako uczucie łączące ludzi: kochanków, przyjaciół, człowieka i naród (zbiorowość) czy człowieka i Boga (w polskiej literaturze romantycznej często pojawia się wątek przeciwieństwa miłości do drugiej osoby i miłości do zbiorowości – ojczyzny, np. Konrad Wallenrod Mickiewicza). Jednocześnie, zdaniem romantyków, uczucie to miało charakter siły kosmicznej, znajdowało się u podstaw wszechświata, gwarantując jego harmonijną naturę. Miłość romantyczna była wielowymiarowa – od uczucia duchowego po namiętność cielesną. Stąd tak ważna rola miłości w romantycznej koncepcji egzystencji, miłości ukazywanej jako doświadczenie nieskończoności, odkrycia głębi „ja” i głębi kosmosu.

Miłość romantyczna w ziemskim wymiarze była zazwyczaj uczuciem niespełnialnym, uczuciem tragicznym, zakończonym rozstaniem, powodującym cierpienie, co wiązało się zatem z rozbiciem harmonii kosmosu (tak rzecz została przedstawiona np. w IV części Dziadów Mickiewicza).

Idea miłości romantycznej wiązała się z koncepcją człowieka uczuć, kierującego się w życiu wrażliwością i emocjonalnością. Utopijna koncepcja miłości w romantyzmie wiodła do wizji związku dwóch doskonale rozumiejących się i dopełniających „ja”. Miłość nadawała ponadto istnieniu romantyka wymiar niezwykły, poetyczny, wyzwalała go ze świata mieszczańskiej codzienności.

Wydawnictwo Park

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

tekst może być czegoś mi brakuje...

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata