profil

Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku

poleca 64% 38 głosów

Mimo niekorzystnych warunków politycznych, nie w pełni ukształtowanych granic (patrz: poprzednie tematy), już 26 I 1919 roku przeprowadzono pierwsze po odzyskaniu niepodległości wybory parlamentarne. Ich podstawą była ordynacja wyborcza określona 28 XI 1918 roku.

Głosowanie można było przeprowadzić tylko tam, gdzie nie toczyły się już działania zbrojne (byłe Królestwo Polskie, zachodnia Małopolska), co obniżało wprawdzie wiarygodność wyników, ale umożliwiało powołanie pierwszych organów władzy ustawodawczej. Wybierano tylko posłów do Sejmu (liczył on wówczas 394 osoby), bowiem o istnieniu Senatu zadecydowała dopiero <Konstytucja marcowa> z 17 III 1921 roku. Pierwsze wybory do Senatu odbyły się zatem w 1922 roku. W głosowaniu do Sejmu Ustawodawczego odnotowano bardzo wysoką frekwencję: od 60 do 90%, w zależności od obwodu wyborczego. Zwyciężyła w nich prawica skupiona w bloku Zjednoczenie Ludowo Narodowe (główną siłą polityczną w tym sojuszu była Narodowa Demokracja), otrzymując 35,8% mandatów. Wyniki innych partii: PSL Wyzwolenie – 15%, PSL Piast – 11,7%, Polskie Zjednoczenie Ludowe – 8,9%. Pierwsze posiedzenie tego sejmu odbyło się 10 II 1919 roku.

Pojęcia

Sejm Ustawodawczy – inaczej Sejm Konstytucyjny. Przyjęta w Polsce nazwa na określenie sejmu, którego podstawowym zadaniem jest uchwalenie konstytucji

Literatura

A. Ajnenkiel: Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926. Warszawa 1964.

Daty

26 I 1919 roku - wybory do Sejmu Ustawodawczego
17 III 1921 roku - Konstytucja marcowa
10 II 1919 roku - otwarcie Sejmu Ustawodawczego

Oś czasu

1910 - zajęcie Tybetu przez Chiny
1915 - układ sojuszniczy w Londynie między Włochamii Ententą
1921 - utworzenie niepodległej Irlandii
1927 - zniesienie systemu parlamentarnego we Włoszech

Podoba się? Tak Nie