profil

Książę, cesarz, faraon...

poleca 25% 12 głosów

Wśród licznych władców utrwalanych w utworach literackich są nie tylko królowie, cesarze, carowie, ale także książęta i faraoni. Wszyscy oni sprawują władzę niemal absolutną w swych państwach i państewkach. Warto wspomnieć chociażby o księciu tyranie, bohaterze Pustelni parmeńskiej Stendhala, cesarzu Napoleonie, o którym wielokrotnie mowa w Lalce Bolesława Prusa i którego wojska entuzjastycznie wita szlachta polska na Litwie w Panu Tadeuszu, czy też o faraonie Ramzesie XIII– głównym bohaterze powieści Bolesława Prusa Faraon (była to podobno ulubiona powieść o władzy Józefa Stalina...). Na uwagę zasługują też filmy traktujące o carach Rosji, np. Piotrze i czy Aleksandrze Newskim.

Warto zobaczyć

filmy Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, reż. Janusz Majewski – film o barokowym pogrzebie Barbary Radziwiłłówny, podczas którego król Zygmunt August żegnał się ze swą dawną kochanką i żoną, zmarłą niespodziewanie (według niektórych otrutą przez Bonę) siostrą magnatów, Kazimierz Wielki, reż. Ewa i Czesław Petelscy – o ostatnim z Piastów, Bolesław Śmiały, reż. Witold Lesiewicz – film o XI-wiecznym władcy Polski, którego postać budzi wiele kontrowersji, Stara baśń, reż. Jerzy Hoffman – adaptacja powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego; czasy prasłowiańskie, Krzyżacy, reż. Aleksander Ford – adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza, Potop, reż. Jerzy Hoffman – adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza, Elizabeth, reż. Shekhar Kapur – film o Elżbiecie I, Piotr I, reż. Władimir Pietrow – adaptacja powieści Alieksieja Tołstoja o wybitnym władcy – carze Rosji, przedstawionym w filmie jako reformator i dobry władca, Aleksander Newski, reż. Siergiej Eisenstein – film o bohaterze narodowym Rosji XIII wieku, kniaziu, który pokonał Krzyżaków;muzyka Siergieja Prokofiewa; Quo vadis, reż. Jerzy Kawalerowicz – jedna z adaptacji dzieła noblisty, Faraon, reż. Jerzy Kawalerowicz – adaptacja powieści Bolesława Prusa ;
Obrazy: Jan Matejko: Hołd pruski, Zawieszenie dzwonu Zygmunta, Batory pod Pskowem, Zygmunt I nadaje szlachectwo profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego, Otrucie królowej Bony, Zygmunt August prezentuje na dworze Barbarę Radziwiłłównę, Unia lubelska, Poczet królów i książąt polskich, Marceli Bacciarelli – 22 portrety królów polskich, Józef Simmler Śmierć Barbary Radziwiłłówny

Podoba się? Tak Nie