profil

Idee pozytywistyczne w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego

poleca 64% 19 głosów

Upadek kolejnego w XIX wieku powstania narodowego i represje carskie, jakie spadły na byłe Królestwo Polskie, potęgowały pogląd, jaki rozpowszechnił się w latach 70., iż tego typu zrywy narodowe (1866 rok) bardziej szkodzą Polakom niż im służą. Wskazywano, że siła zbrojna nawet jednego tylko zaborcy jest zbyt duża, by można było snuć plany odzyskania niepodległości.

Trzeba odrzucić więc nierealne plany powstańcze, natomiast intensywnie zająć się podniesieniem poziomu oświaty wśród Polaków, poprawą ich bytu ekonomicznego, wreszcie, gwarantując zaborcom lojalność, starać się uzyskać od nich prawa autonomiczne. Był to program pozytywistów, popularny w zaborze rosyjskim pod koniec XIX wieku. Najpełniej idee te przedstawił Aleksander Świętochowski, który na łamach „Przeglądu Tygodniowego” w 1871 roku ogłosił artykuł pt. „My i Wy”. Dzielił w nim społeczeństwo na spiskowców przygotowujących kolejne powstania bez oglądania się na ich konsekwencje (Wy) i zwolenników pracy organicznej, dla których ważniejsze jest zachowanie świadomości narodowej, ekonomicznego dostatku Polaków itp. (My).

Poglądy pozytywistów propagowali również: Piotr Chmielowski, Aleksander Kraushaar, Julian Ochorowicz, a także wybitni prozaicy: Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa i inni. W ramach programu pozytywistycznego w tym okresie pojawiały się różne drobne grupy, np. Ochorowicza, który w 1872 roku na łamach „Niwy” głosił poglądy bardziej umiarkowane.

W sumie pozytywizm był jednym z decydujących powodów braku na przełomie XIX i XX wieku konspiracyjnych związków, podobnych do tych, które organizowały wcześniejsze zrywy narodowe. Teraz ich rolę przejmą tworzące się, wpierw nielegalnie, partie polityczne.

Henryk Sienkiewicz w swoim gabinecie
Henryk Sienkiewicz w swoim gabinecie

Warto pamiętać

Na fali idei pozytywistycznych Konrad Prószyński (pseud. Promyk) wydał w 1875 roku nowoczesny elementarz umożliwiający naukę czytania także samoukom. Przyczynił się on w istotny sposób do podniesienia poziomu edukacji na wsi.

Pojęcia

pozytywizm – postawa społeczno-polityczna spopularyzowana w zaborze rosyjskim po upadku powstania styczniowego. Negacja wartości walki zbrojnej, przeciwstawienie jej haseł pracy organicznej i pracy u podstaw

Literatura

J. Łukasiewicz: Przewrót techniczny w Królestwie Polskim 1852-1886. Warszawa 1963.

Daty

1866 rok - powstanie „Przeglądu Technicznego” w Warszawie
1871 rok - ogłoszenie artykułu „My i Wy”

Oś czasu

1831 - wielkie powstania niewolników (Jamajka, Martynika)
1847 - Francuzi kończą podbój Algierii
1865 - zabójstwo prezydenta A. Lincolna
1882 - R. Koch odkrył istnienie prątków gruźlicy
1896 - pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie w Atenach

Podoba się? Tak Nie