profil

Położenie geograficzne i geopolityczne

poleca 52% 58 głosów

Polska zajmuje obszar 313 tys. km2, co daje jej 10 miejsce w Europie i 63 na świecie pod względem wielkości. Jest na równoprawnej pozycji z pozostałymi państwami europejskimi, utrzymuje przyjazne stosunki ze swoimi sąsiadami. Relacje te często naznaczone są obciążeniami historycznymi wynikającymi z geopolitycznego usytuowania Polski pomiędzy Berlinem a Moskwą (do czasów wybuchu II wojny światowej), a później z zależności od ZSRR. Obecnie jako duży kraj, leżący na wschodnich rubieżach Unii Europejskiej, Polska opowiada się za rozszerzeniem obszarów Unii o Ukrainę i Turcję, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji z Białorusią i Rosją.

Podoba się? Tak Nie