profil

Potencjał gospodarczy

poleca 62% 67 głosów

Polska jest krajem przemysłowo-rolniczym o średnim stopniu rozwoju gospodarczego. Struktura zatrudnienia w najważniejszych działach gospodarki wygląda następująco:

  • 36% ludności znajduje zatrudnienie w przemyśle i handlu,
  • 26,7% w rolnictwie,
  • 21% w usługach.

Wskaźnik konkurencyjności polskiej gospodarki umieszcza ją na 40 miejscu w świecie, co jest potwierdzeniem jej średniego stopnia rozwoju. Dość dużo o potencjale gospodarczym mówią także wskaźniki makroekonomiczne, a szczególnie produkt krajowy brutto (PKB), bilans importu i eksportu oraz poziom bezrobocia. PKB liczony na jednego mieszkańca, pomimo ciągłego wzrostu w porównaniu z innymi państwami Europy, jest prawie czterokrotnie mniejszy od PKB Unii Europejskiej. Podobnie niekorzystne są wskaźniki bilansu w handlu zagranicznym i określające poziom bezrobocia.

Podoba się? Tak Nie